Izmjene i dopune Proračuna Općine Punat za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu

07.04.2021.
Dokumenti

Općinsko vijeće Općine Punat donijelo je na 37. sjednici održanoj 30. ožujka 2021. godine Izmjene i dopune Proračuna Općine Punat za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu.

OBRAZLOŽENJE