Lokalni izbori 2021

Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru općinskog načelnika Općine Punat 2021. godine

09.09.2021.

Na temelju članka 126. stavka 5. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine" broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), članka 42. stavka 2. podstavka 1. i članka 56.

Prilog: 
Lokalni izbori 2021

Stranice