Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru općinskog načelnika Općine Punat 2021. godine

09.09.2021.
Lokalni izbori 2021

Na temelju članka 126. stavka 5. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine" broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), članka 42. stavka 2. podstavka 1. i članka 56. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma ("Narodne novine" broj 29/19 i 98/19)  te Odluke Vlade Republike Hrvatske o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika i za izbor zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda ("Narodne novine" broj 41/21), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Punat donosi
ODLUKU o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru općinskog načelnika Općine Punat 2021. godine
Ovom Odlukom utvrđuje se pravo na naknadu i visina naknade troškova izborne promidžbe iz proračuna Općine Punat kandidatima na izboru općinskog načelnika Općine Punat održanim u svibnju 2021. godine.
 

Prilog: