Svibanj 2023

Natječaj za prijam u službu u JUO Općine Punat - REFERENT – PROMETNI I KOMUNALNI REDAR

31.05.2023.

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat raspisuje

NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto:
 

REFERENT – PROMETNI I KOMUNALNI REDAR - (1 izvršitelj/izvršiteljica), na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 (tri) mjeseca.
 

Natječaji

OBAVIJEST O UPISU DJECE U DV SVETE MALE TEREZIJE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.

26.05.2023.

Obavijest ažurirana 26.05.2023. godine objavom Rezultata upisa - u prilogu.

Dječji vrtić Svete Male Terezije, Podružnica Punat, Ivana Gorana Kovačića 64, primat će zahtjeve za upis djece u program jasličkog odgoja i obrazovanja
 

od 8. do 19. svibnja 2023. godine
 

Obavijesti

JAVNI POZIV ZA DODJELU REZERVIRANIH PARKIRALIŠNIH MJESTA

22.05.2023.

Na temelju članka 9. Odluke o parkirališnim površinama i načinu parkiranja na području Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 21/20 i 11/21) i Odluke o rezerviranim parkirališnim mjestima (KLASA:081-01/23-01/1, URBROJ: 2170-31-02/1-23-1 od 22. svibnja 2023. godine) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat, raspisuje
 

Javni poziv za dodjelu rezerviranih parkirališnih mjesta
 

Prikupljaju se ponude za zakup rezerviranih parkirališnih mjesta na sljedećoj lokaciji:
 

Natječaji

Stranice