Siječanj 2023

OBAVIJEST IZ PONIKVE D.O.O. KRK

31.01.2023.

Mole se korisnici da ne odlažu pepeo u spremnike za miješani otpad dok je gorući ili topao.
 

Pepeo je potrebno ohladiti prije odlaganja u spremnike za miješani otpad na lokacijama kod ribarnice, kod crkve ili na zaobilaznici kako bismo spriječili učestalo zapaljenje spremnika i daljnje štete te opasnost za ljude i imovinu.
 

Obavijesti

OBAVIJEST- RADOVI NA IZGRADNJI TELEKOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE

27.01.2023.

Dana 27. siječnja 2023. godine započelo je izvođenje zemljanih radova u svrhu izgradnje širokopojasne mreže nove generacije.
 

Navedeni radovi će se izvoditi u ulicama:
 

- Augusta Cesarca
- I. G. Kovačića
- Kralja Zvonimira
- Nikole Tesle
- Pelinković
- Ruđera Boškovića
- Stare Brajde
- Vela draga
- Vladimira Nazora

- Šetalište Ivana Brusića
 

Planirani rok završetka radova je 31. ožujka 2023. godine.
 

Tijekom izvođenja radova promet na navedenom području biti će otežan.

Obavijesti

Proračun u malom

27.01.2023.

Proračun u malom sažetak je Proračuna Općine Punat koji je pripremljen kako bi mještanima prikazao osnovne informacije o prihodima i rashodima, odnosno gdje će se i na koji način ulagati novac Općine Punat.

Dokumenti

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU OPĆINE PUNAT

25.01.2023.

        Na temelju članka 48. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 46. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 36/22), članka 2. i  5. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Punat ("Službene novine Primorsko – goranske županije", broj 21/16, 27/16, 11/17 i 11/20) i Zaključka općinskog načelnika, KLASA: 944-01/20-02/16 URBROJ: 2170-31-02/1-23-10 od 19.

Natječaji

OŠ Fran Krsto Frankopan: Javni poziv za prijavu djece školskih obveznika za školsku godinu 2023./24.

19.01.2023.

Osnovna škola "Fran Krsto Frankopan" poziva roditelje djece koji su školski obveznici za školsku godinu 2023./24. rođene od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka 2017. godine na obvezu utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta radi upisa u prvi razred osnovne škole.
 

Obavijesti

NATJEČAJ ZA ZAKUP PRODAJNIH MJESTA U RIBARNICI PUNAT

16.01.2023.

Na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11 i 64/15), u vezi članka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 40/14), na temelju odluke Uprave komunalnog društva „Črnika“ d.o.o. Punat KLASA:372-03/23-01/01, URBROJ:2170-31-05-10/01-23-01 dana 16. siječnja 2023. godine raspisuje se
 

 

Javni natječaj za davanje u zakup prodajnih mjesta ribarnice
 

Obavijesti

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju učenika i studenata - Savjetovanje je zatvoreno

13.01.2023.

            Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15 i 69/22) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana. 

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU OPĆINE PUNAT

13.01.2023.

            Na temelju članka 48. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 46. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 36/22), članka 2. i  5. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Punat ("Službene novine Primorsko – goranske županije", broj 21/16, 27/16, 11/17 i 11/20) i Zaključka općinskog načelnika, KLASA: 944-01/19-03/2 URBROJ: 2170-31-02/1-23-9 od 11.

Natječaji

Stranice