Rujan 2022

RADOVI U ULICI PUT SV. TROJICE

16.09.2022.

Dana 19. rujna 2022. godine započinje se s izvođenjem radova na ugradnji komunalne opreme - polupodzemnih spremnika za odvojeno odlaganje otpada kod "starog kina" u Puntu u ulici Put Sv. Trojice.
 

Planirani rok završetka radova: 15. listopada 2022. godine.
 
Tijekom izvođenja radova postojeći spremnici bit će smješteni na križanju Ulice Kljepina i Ulice kralja Zvonimira.
 
Zbog izvođenja navedenih radova promet u dijelu ulice Put Sv. Trojice bit će otežan.
 

Obavijesti

Lokalna akcijska grupa Kvarnerski otoci krenula u izradu nove Lokalne razvojne strategije za razdoblje 2023. - 2027. godine

13.09.2022.

Prošla strategija (LRS 2014.-2020) sadržavala je preko 10 milijuna kuna koji su putem LAG natječajima dodijeljeni  za potporu razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava te ulaganju u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu. Konkretno, LAG je pomogao preko 40 malih poljoprivrednih gospodarstava da unaprijede svoje poslovanje te 14 projekata unaprjeđenja infrastrukture na svoje području: otoku Krku, Cresu i Malom Lošinju.

Obavijesti

Javni poziv za prijavu projekata poticanja razvoja civilnog društva na otocima u 2022. godini

13.09.2022.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za prijavu projekata poticanja razvoja civilnog društva na otocima u 2022. godini.
 
Opći cilj Javnog poziva:
 - stvaranje povoljnog okruženja za razvoj civilnog društva na otocima, jačajući ulogu i kapacitete organizacija civilnog društva i podržavajući njihovo umrežavanje.

Specifični cilj Javnog poziva:

Obavijesti

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - IZVOĐENJE KROVOPOKRIVAČKIH RADOVA NA DRUŠTVENOJ GRAĐEVINI U STAROJ BAŠKI

12.09.2022.

Predmet nabave je izvođenje radova na uređenju društvene građevine u Staroj Baški na k.č. 2290 k.o. Stara Baška odnosno izvođenje krovopokrivačkih radova.
 

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:
 

OPĆINA PUNAT
Novi put 2

51521 Punat

Natječaji

TEČAJ PRIPREME TRUDNICA ZA POROD I RODITELJSKU FUNKCIJU

08.09.2022.

Novi ciklus online tečaja za trudnice počinje u ponedjeljak 12. rujna 2022. godine u 17:30 sati te će se održati putem aplikacije Skype.
 

Za prijave i  informacije javite se na broj mobitela: 099/251-8262 ili putem e-maila na adresu: tecaj.trudnice.krk@domzdravlja-pgz.hr
 

Raspored predavanja nalazi se u prilogu.

Obavijesti

SUSRET DARIVATELJA KRVI 2022. GODINE

05.09.2022.

Gradsko društvo Crvenog križa Krk poziva sve darivatelje krvi na susret DDK PGŽ u organizaciji Društva Crvenog križa PGŽ.
 

Ove godine  susret će se održati 24. rujna (subota) u TN Kačjak.
Sudionici će se moći natjecati u malom nogometu, briškuli, trešeti, beli, pikadu ili povlačenju konopa. Za one koji se ne žele natjecati, već samo družiti, organizirano je nordijsko hodanje, ili interpretacijska šetnja Kačjakom.

Ručak je organiziran za sve sudionike.
 

Obavijesti

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE PUNAT

04.09.2022.

        Na temelju članka 48. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 45. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/18, 19/10, 3/20 i 3/21), članka 2. i  5. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Punat ("Službene novine Primorsko – goranske županije" broj 21/16, 27/16, 11/17 i 11/20) i Zaključka Općinskog vijeća, KLASA: 024-05/22-01/5 URBROJ: 2170-31-01-22-8 od 23.

Natječaji

ZAŠTITA OD POŽARA

01.09.2022.

Općinsko vijeće Općine Punat na 9. sjednici održanoj 23. kolovoza 2022. godine, donijelo je Odluke o donošenju revizije Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija te Plana zaštite od požara Općine Punat.

Dokumenti u prilogu:

Dokumenti

Stranice