Javni poziv za prijavu projekata poticanja razvoja civilnog društva na otocima u 2022. godini

13.09.2022.
Obavijesti

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za prijavu projekata poticanja razvoja civilnog društva na otocima u 2022. godini.
 
Opći cilj Javnog poziva:
 - stvaranje povoljnog okruženja za razvoj civilnog društva na otocima, jačajući ulogu i kapacitete organizacija civilnog društva i podržavajući njihovo umrežavanje.

Specifični cilj Javnog poziva:

 - osnaživanje uloge i kapaciteta organizacija civilnog društva na otocima i to putem provedbe kvalitetnih projekata i inicijativa kojima se doprinosi poboljšanju kvalitete života otočnog stanovništva.
 

Prihvatljivi prijavitelji Javnog poziva

 - organizacije civilnog društva koje imaju sjedište i djeluju na području otoka, koje su osnovane u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje civilno društvo. 
 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava Javnog poziva iznosi: 600.000,00 kuna.
 
Minimalan iznos tražene financijske podrške:        20.000,00 kuna

Maksimalan iznos tražene financijske podrške:     50.000,00 kuna
 

Prijavitelj prijavu na Javni poziv podnosi isključivo elektroničkim putem (internetska prijava) popunjavanjem propisanih obrazaca i postavljanjem propisane dokumentacije u sustav www.financijskepodrske.hr
 

Rok za podnošenje projektnih prijava je 10. listopada 2022. godine, a uključuje sljedeće:
 
• rok za podnošenje elektroničke prijave u sustavu www.financijskepodrske.hr je 10. listopada 2022. godine najkasnije do 12:00 sati
 

• rok za podnošenje Dokumenta o verifikaciji je 10. listopada 2022. godine do 24:00 sata na mail adresu: ocd-otoci@mrrfeu.hr

Zainteresirani prijavitelji mogu pitanja vezana uz Javni poziv postavljati do 03. listopada 2022. godine na mail adresu: ocd-otoci@mrrfeu.hr

 

Osnovne informacije o Javnom pozivu kao i popratna dokumentacija objavljene su na mrežnoj stranici Ministarstva: https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1939/otoci/poticanje-razvoja-civilnog-drustva-na-otocima/4476 
 

Ujedno će se tijekom rujna 2022. godine u organizaciji Ministarstva održati Online radionica namijenjena potencijalnim prijaviteljima na ovaj Javni poziv o čemu ćemo sve zainteresirane prijavitelje detaljnije obavijestiti naknadno.