Siječanj 2022

JAVNA NABAVA

20.01.2022.

Zadnja izmjena na stranici: 20. siječnja 2022. u 10:15 sati objavom II. izmjene i dopune plana nabave u 2021. godini.

Prilog: 
Dokumenti

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

19.01.2022.

Zadnja objava na web stranici 19. siječnja 2022. godine objavom Odluke o odabiru koja se nalazi u PRILOGU
Predmet nabave je usluga obavljanja komunalnih poslova skloništa za životinje i sakupljanja i zbrinjavanja lešina životinja i ostalih nusproizvoda na području Općine Punat sukladno priloženom troškovniku.

Natječaji

JAVNA PRIZNANJA OPĆINE PUNAT

18.01.2022.

 Javna priznanja Općine Punat su:

1. Počasni građanin Općine Punat;
2. Nagrada Općine Punat za životno djelo;
3. Godišnja nagrada Općine Punat;
4. Zahvalnica Općine Punat.

Javna priznanja Općine Punat dodjeljuju se u pravilu za Dan Općine Punat , 30. studenog na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Punat, radi odavanja priznanja za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Punat, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za promicanje aktivnosti koje su tome usmjerene.
Javna priznanja Općine Punat mogu se dodijeliti fizičkim i pravnim osobama neovisno o njihovom prebivalištu.
Odluku o javnim priznanjima Općine Punat donijelo je Općinsko vijeće Općine Punat na temelju članka 11. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 10. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 19/13 - pročišćeni tekst) na sjednici održanoj 24. listopada 2017. godine. Odluka je objavljena u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" broj 31/17.

Dokumenti

UGOVORI

Sponzorstva i donacije

17.01.2022.

OTVORENA DOZVOLAPodaci dostupni na ovoj stranici čiji je autor Općina Punat ustupljeni su pod Otvorenom dozvolom/Open Licence – The Republic of Croatia.
Datum zadnje promjene: 17. siječnja 2022. godine u 10:35 sati.
 


Prilog: 
Dokumenti

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

14.01.2022.

Zadnja promjena na stranici 14. siječnja 2022. godine objavom Odluke o odabiru.
Dana 13. prosinca 2021. godine Općina Punat raspisala je Poziv na dostavu ponuda.
Predmet nabave je usluga pružanje elektrotehničkih poslovnih usluga u 2022. godini.
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:
OPĆINA PUNAT

Natječaji

Javni poziv za prijavu djece školskih obveznika za školsku godinu 2022./2023.

13.01.2022.

Pozivamo roditelje djece koji su školski obveznici za školsku godinu 2022./2023. rođene od 1. travnja 2015. godine do 31. ožujka 2016. godine na obvezu utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta radi upisa u prvi razred osnovne škole.
Prema planu upisa djece u prvi razred osnovne škole koje je donio Upravni odjel za odgoj i obrazovanje u Primorsko-goranskoj županiji prijave za upis u prvi razred OŠ „Fran Krsto Frankopan“ Krk bit će omogućene elektronskim putem od 24. do 28. siječnja 2022. godine.

Obavijesti

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

13.01.2022.

Zadnja promjena na stranici 13. siječnja 2022. godine objavom Odluke o odabiru - građevinsko tehničke poslovne usluge koja se nalazi u PRILOGU. 
Dana 13. prosinca 2021. godine Općina Punat objavila je Poziv za dostavu ponuda.
Predmet nabave je usluga pružanja građevinsko tehničkih poslovnih usluga u 2022. godini.

Natječaji

JAVNI POZIV ZA NABAVU SJEMENA DJETELINA, TRAVA I DJETELINSKO TRAVNIH SMJESA I NABAVU SJEMENA ZA SJETVU CVJETNIH TRAKA

12.01.2022.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane poljoprivredne proizvođače koji se bave uzgojem goveda sa područja Gorskog kotara za nabavu sjemena djetelina, trava i djetelinsko-travnih smjesa te poljoprivredne proizvođače sa područja Primorsko-goranske županije za nabavu sjemena za sjetvu cvjetnih traka.

Obavijesti

Stranice