Siječanj 2022

POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI MRTVAČNICE NA GROBLJU SV.BLAŽ U PUNTU

26.01.2022.

Dana 25. siječnja 2022. godine Općina Punat raspisala je Poziv na dostavu ponuda za izvođenje radova na rekonstrukciji mrtvačnice na groblju Sv. Blaž u Puntu, koji je objavljen na internetskim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na sljedećem linku: https://agronet.apprrr.hr/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx
 

Natječaji

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

25.01.2022.

Zadnja izmjena 03.veljače 2022. godine u 14:45 sati objavom Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Punat.
Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 20/18, 115/18 i 98/19) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Punat, KLASA: 021-05/21-01/7, URBROJ: 2142-02-01-21-8 od 28. rujna 2021. godine, Općinsko vijeće Općine Punat objavljuje

Prilog: 
Natječaji

JAVNA NABAVA

20.01.2022.

Zadnja izmjena na stranici: 08. veljače 2024. godine  u 13:20 sati objavom I. izmjena plana nabave u 2024. godini.

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE
 

Prilog: 
Dokumenti

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

19.01.2022.

Zadnja objava na web stranici 19. siječnja 2022. godine objavom Odluke o odabiru koja se nalazi u PRILOGU
Predmet nabave je usluga obavljanja komunalnih poslova skloništa za životinje i sakupljanja i zbrinjavanja lešina životinja i ostalih nusproizvoda na području Općine Punat sukladno priloženom troškovniku.

Natječaji

JAVNA PRIZNANJA OPĆINE PUNAT

18.01.2022.

 Javna priznanja Općine Punat su:

1. Počasni građanin Općine Punat;
2. Nagrada Općine Punat za životno djelo;
3. Godišnja nagrada Općine Punat;
4. Zahvalnica Općine Punat.

Javna priznanja Općine Punat dodjeljuju se u pravilu za Dan Općine Punat , 30. studenog na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Punat, radi odavanja priznanja za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Punat, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za promicanje aktivnosti koje su tome usmjerene.
Javna priznanja Općine Punat mogu se dodijeliti fizičkim i pravnim osobama neovisno o njihovom prebivalištu.
Odluku o javnim priznanjima Općine Punat donijelo je Općinsko vijeće Općine Punat na temelju članka 11. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 10. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 19/13 - pročišćeni tekst) na sjednici održanoj 24. listopada 2017. godine. Odluka je objavljena u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" broj 31/17.

Dokumenti

UGOVORI

17.01.2022.

OTVORENA DOZVOLA Podaci objavljeni na ovoj stranici, a čiji je autor OPĆINA PUNAT, ustupljeni su pod 
 Otvorenom dozvolom/Open Licence – The Republic of Croatia


Zadnja izmjena na stranici 04. srpnja 2022. godine u 14:01 sati objavom popisa sklopljenih ugovora od 01.01. do 30.06.2022. godine.
Dokumenti

Sponzorstva i donacije

17.01.2022.

OTVORENA DOZVOLAPodaci dostupni na ovoj stranici čiji je autor Općina Punat ustupljeni su pod Otvorenom dozvolom/Open Licence – The Republic of Croatia.
Datum zadnje promjene: 07. listopada 2022. godine u 10:16 sati.
 


Prilog: 
Dokumenti

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

14.01.2022.

Zadnja promjena na stranici 14. siječnja 2022. godine objavom Odluke o odabiru.
Dana 13. prosinca 2021. godine Općina Punat raspisala je Poziv na dostavu ponuda.
Predmet nabave je usluga pružanje elektrotehničkih poslovnih usluga u 2022. godini.
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:
OPĆINA PUNAT

Natječaji

Javni poziv za prijavu djece školskih obveznika za školsku godinu 2022./2023.

13.01.2022.

Pozivamo roditelje djece koji su školski obveznici za školsku godinu 2022./2023. rođene od 1. travnja 2015. godine do 31. ožujka 2016. godine na obvezu utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta radi upisa u prvi razred osnovne škole.
Prema planu upisa djece u prvi razred osnovne škole koje je donio Upravni odjel za odgoj i obrazovanje u Primorsko-goranskoj županiji prijave za upis u prvi razred OŠ „Fran Krsto Frankopan“ Krk bit će omogućene elektronskim putem od 24. do 28. siječnja 2022. godine.

Obavijesti

Stranice