JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

25.01.2022.
Natječaji

Zadnja izmjena 03.veljače 2022. godine u 14:45 sati objavom Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Punat.
Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 20/18, 115/18 i 98/19) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Punat, KLASA: 021-05/21-01/7, URBROJ: 2142-02-01-21-8 od 28. rujna 2021. godine, Općinsko vijeće Općine Punat objavljuje
J A V N I   N A T J E Č A J za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Punat.
Predmet Javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Punat, na području katastarskih općina Punat i Stara Baška, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Punat predviđeno za zakup.
Površine zemljišta koje su Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Punat predviđene za zakup, daju se u zakup na rok od dvadeset i pet (25) godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.

Pisane ponude potrebno je dostaviti u zatvorenim omotnicama s naznakom: „NE OTVARAJ - Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države",
na adresu: Općina Punat, Novi put 2, 51521 Punat,
u roku od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici  Općine Punat.

Tekst javnog natječaja s popratnom dokumentacijom nalazi se u PRILOGU.

Prilog: