Lipanj 2021

17. ljetna škola šaha u Puntu – “Anastasijino šahovsko ljeto”

29.06.2021.

Od 02.08.-07.08. 2021. godine, pod pokroviteljstvom Općine Punat i Turističke zajednice Punat, a u organizaciji Šahovskog kluba "Draga" i Šahovskog saveza PGŽ  u Puntu će se održati 17. po redu ljetna škola šaha za mlade “Anastasijino šahovsko ljeto”.
Prijave se mogu izvršiti u TZ Punat, putem poruke na mobilni telefon 098/491-226 ili na e-mail adresu:i_mandekic@yahoo.com (obavezno napisati broj telefona za kontakt).

Obavijesti

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Punat - Info

28.06.2021.

U Narodnom domu u Puntu u petak 25. lipnja 2021. godine u 20 sati održana je konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Punat.
Sjednicu je otvorila pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, a nakon izbora Mandatnog povjerenstva, novoizabrani općinski vijećnici položili su svečanu prisegu.
Formiran je Odbor za izbor i imenovanje, a vijećnici su zatim izabrali predsjednika Općinskog vijeća Gorana Gržančića te potpredsjednika Marinka Žica.
Izabrani vijećnici Općinskog vijeća Općine Punat su:

Obavijesti

NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat - za radno mjesto referenta prometni i komunalni redar

15.06.2021.

Objavljen je Natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat za radno mjesto referenta prometni i komunalni redar (1 izvršitelj/izvršiteljica), na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom:
“NE OTVARAJ – natječaj za prijam u službu“
 na adresu: Općina Punat, Novi put 2, 51521 Punat, osobno ili preporučenom poštom, u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

Natječaji

Stranice