GODIŠNJI PLAN raspisivanja javnog natječaja za financiranje programa i projekata od općeg interesa za Općinu Punat u 2017.

20.04.2017.
Udruge

UPDATE 20.04.2017.! 
Objavljuje se Odluka o odobravanju financijskih sredstava za programe ili projekte od interesa za opće dobro koje provode udruge u 2017. godini
Protiv ove Odluke prigovor se može  podnijeti isključivo na natječajni postupak te eventualno bodovanje  nekog kriterija sa 0 bodova Jedinstvenom upravnom odjelu u pisanom obliku, u roku od 8 dana od dana dostave pisane obavijesti o rezultatima natječaja.  Povjerenstvo za prigovore  u roku od osam dana od zaprimanja prigovora odlučit će o istome. Konačnu odluku po prigovoru, uzimajući u obzir mišljenje povjerenstva donosi načelnik Općine Punat.

Odluka - u prilogu:

Objavljuje se 1. IZMJENA GODIŠNJEG PLANA raspisivanja javnog natječaja za financiranje programa iprojekata od općeg interesa za Općinu Punat. Izmjena plana i pripadajuće tablice nalaze se u prilogu:

Objavljuje se Godišnji plan raspisivanja javnog natječaja za financiranje programa i projekata od općeg interesa za Općinu Punat u 2017. godini i Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava.

Dokumenti se nalaze u prilogu: