OBAVIJEST O UPISU DJECE U DV SVETE MALE TEREZIJE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2024./2025.

09.05.2024.
Obavijesti

Dječji vrtić Svete Male Terezije, Podružnica Punat, Ivana Gorana Kovačića 64, primat će zahtjeve za upis djece u program jasličkog odgoja i obrazovanja
 

od 6. do 17. svibnja 2024. godine
 

Zahtjevi za upis u Dječji vrtić Svete Male Terezije nalaze se na web stranici vrtića www.vrtici.karmelbsi.hr(pod naslovom Pravni kutak – Upisi – Punat – Obavijest o upisu)
 

Zahtjev za upis u Dječji vrtić Svete Male Terezije, Podružnica Punat, sa popratnom dokumentacijom dostavite isključivo elektroničkim putem na e-mail adresu:malaterezija.punat@gmail.com i to za ostvarivanje sljedećeg programa:

1. REDOVITI 10 - SATNI PROGRAM U PETODNEVNOM RADNOM TJEDNU
1. za djecu koja do 31. kolovoza 2024. navršavaju jednu godinu života pa do treće godine.
 

DOKUMENTI UZ ZAHTJEV ZA UPIS
Roditelj ili skrbnik djeteta dostavlja dječjem vrtiću:
1. popunjeni i potpisani Zahtjev za upis (obrazac u prilogu)
2. rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta (bez obzira na datum izdavanja isprave)
3. uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta, te presliku osobne iskaznice roditelja/skrbnika
4. potvrde o radnom statusu roditelja (elektronički zapis o radno-pravnom statusu HZMO-a ili potvrdu visoko školske ustanove o statusu redovnog studenta)
5. dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti kod upisa
6. ostala dokumentacija navedena u zahtjevu za upis djeteta u dječji vrtić