FINANCIRANJE DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA UMIROVLJENIKE

08.02.2024.
Obavijesti

Pozivamo sve umirovljenike koji imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Punat najmanje 1 godinu neprekidno da se jave u svrhu ostvarivanja prava na naknadu za financiranje dopunskog zdravstvenog osiguranja.
 
Navedeno pravo ostvaruje korisnik:
 - čija mirovina ne prelazi iznos prosječne starosne mirovine u Republici Hrvatskoj koja za 2023. godinu iznosi 454,34 €,
 - koji ne ostvaruje prihod po drugoj osnovi,
 - koji ima ugovorenu i aktivnu policu dopunskog zdravstvenog osiguranja u trenutku podnošenja zahtjeva. 
U mjesečni iznos mirovine uračunava se i mirovina koja se ostvaruje prema propisima druge države te zaštitni dodatak.
 
Naknada za financiranje dopunskog zdravstvenog osiguranja isplaćuje se jednokratno i to u iznosu godišnje premije Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
 
Isplata naknade obavljat će se na temelju pisanog zahtjeva (u privitku) uz kojeg se prilaže:
 
1. kopija osobne iskaznice
2. kopija police dopunskog zdravstvenog osiguranja ili drugi dokaz o plaćanju police dopunskog zdravstvenog osiguranja
3. potvrda o visini dohodaka i primitaka (Porezna uprava)
4. izjava da podnositelj zahtjeva ne ostvaruje pravo na inozemnu mirovinu, odnosno izjava o iznosu inozemne mirovine ako je ostvaruje (sastavni dio obrasca zahtjeva – 2. stranica)
5. potvrda o isplaćenoj mirovini s navedenim iznosom mirovine

Pravo ne ostvaruju umirovljenici koji imaju pravo na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna.
 
Za dodatne informacije kontaktirati službenicu Lanu Orlić Brozić na broj telefona 051/855-600, radnim danom od 8:00 – 11:30 sati ili putem e-maila: lana.orlic@punat.hr.