PROGRAM PROSLAVE DANA OPĆINE I ŽUPE PUNAT - ANDRINJE 2014.

07.11.2014.
Obavijesti

Blagdan Sv. Andrije - "Andrinja" slavi se u Puntu kao Dan općine i župe. Obilježava se 30. studenoga.

A tko je bio Sv. Andrija, svetac zaštitnik naše Općine? Odgovor smo potražili na stranicama Nadbiskuje Split pa otamo i prenosimo
tekst:

" SVETI ANDRIJA - APOSTOL
(apostol, ribar, propovjednik i mučenik)
Apostol Andrija brat je apostola Šimuna Petra. Njih su dvojica bili ribari na 
Genezaretskom jezeru, a živjeli su u Kafarnaumu. Prema evanđeoskim izvještajima, 
Andrija je bio prvi od apostola kojega je Isus pozvao, pa ga istočne Crkve obično 
nazivaju Prvozvani. U početku je bio sljedbenik Ivana Krstitelja, koji je propovijedao 
dolazak Mesije. Kad je Ivan Krstitelj na Jordanu pokazao na Isusa i rekao: „Evo 
Jaganjca Božjega", Andrija i Ivan ostavljaju Krstitelja te počinju slijediti Isusa. Andrija 
je, kako nam kažu evanđelja, otišao do svoga brata Šimuna, koji će kasnije biti 
nazvan Petar, te mu rekao: „Našli smo Mesiju" (Iv 1,41). Upravo zbog ovoga 
evanđelisti Matej i Luka u apostolskom zboru Andriju stavljaju odmah nakon Šimuna Petra.
Novi zavjet u nekoliko zgoda spominje Andriju: kod umnažanja kruhova; kad su stranci u 
Jeruzalemu željeli vidjeti Isusa. Treba reći kako nakon Isusova uzašašća i silaska Duha Svetoga 
Biblija više ne spominje apostola Andriju, za razliku od apokrifnih spisa koji ga vrlo često spominju. 
Za Andrijinu mučeničku smrt na takozvanom „Andrijinu križu" (u obliku slova X) znamo iz spisa 
zvanog Passio (Muka), u kojem je opisano apostolovo mučeništvo. Tamo piše da je bio raspet u 
Ahaji u gradu Patrasu. Odatle su mu relikvije prenesene u Carigrad, a zatim u Amalfi u Italiju. 
Svečeva glava bila je god. 1462. prenesena u Rim. Papa Pavao VI. vratio ju je natrag grčkim 
pravoslavnim vjernicima.
Apostol Andrija današnjim kršćanima može biti poticaj i primjer na koji način slušati i prepoznati 
Božji govor. Naime, Andrija je, kako smo već rekli, slijedio Ivana Krstitelja misleći da je on Mesija 
koji ima doći. Ipak, cijelo je vrijeme bio otvoren za Božji glas, a koji je preko Ivana Krstitelja 
progovorio i uputio Andriju i druge na Isusa, na pravoga Mesiju. Andrija se nije bojao promjene, 
nego odlazi od Ivana Krstitelja k Isusu. Osim što je sam otišao, Andrija odlazi svome bratu Šimunu 
Petru te poziva i njega da ide za Isusom. Na taj je način Andrija postao prenositelj Božje poruke 
svojim najbližima.
Sveti Andrija slavi se 30. studenoga, a zaštitnik je ribara."

U nastavku je program obilježavanja "Andrinje 2014."