KONAČNI REZULTATI LOKALNIH IZBORA 2021.

04.06.2021.
Lokalni izbori 2021

Općinsko izborno povjerenstvo općine Punat objavljuje
KONAČNE REZULTATE IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE PUNAT I ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PUNAT
DOKUMENTI - U PRILOGU