Postanite sudac porotnik Općinskog suda u Rijeci!

29.05.2018.
Obavijesti

Ako ste voljni okušati se na dužnosti suca porotnika Općinskog suda u Rijeci, svoju prijavu, najkasnije do ponedjeljka, 18. lipnja 2018. u 13.00 sati, dostavite u Pisarnicu Općine Punat. Sve ostale informacije možete dobiti na broj telefona 051/855-691. Temeljem dopisa Općinskog suda u Rijeci, od Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja Županijske skupštine Primorsko-goranske županije, zatraženo je da se pokrene postupak imenovanja novih sudaca porotnika. Kako suce porotnike općinskih i županijskih sudova imenuje županijska skupština temeljem prijedloga općinskih, odnosno gradskih vijeća, sindikata, udruga poslodavaca i gospodarske komore, Općina Punat prikuplja prijave osoba zainteresiranih za dužnost suca porotnika.
Ovom prigodom važno je istaknuti kako se odredbe Zakona o sudovima koje se odnose na suce primijenjuju i na suce porotnike te kako se suci porotnici imenuju na četiri godine i istekom toga roka mogu biti ponovno imenovani, a za obnašanje dužnosti pripada im pravo na naknadu nastalih troškova, naknadu za neostvarenu plaću ili zaradu i nagradu. Sudac porotnik ne smije biti član političke stranke niti se baviti političkom djelatnošću (npr. članovi predstavničkih tijela izabrani s liste grupe birača), ne smije obavljati odvjetničku ili javnobilježničku službu, poslove člana upravnog ili nadzornog odbora trgovačkog društva ili druge pravne osobe kao ni drugu službu ili posao koji bi mogli utjecati na njegovu samostalnost, nepristranost i neovisnost ili umanjiti njegov društveni ugled ili su nespojivi s obnašanjem sudačke dužnosti.
Osobe koje Općinsko vijeće Općine Punat predloži imenovati sucima porotnicima Općinskog suda u Rijeci obvezne su potpisati Izjavu, dostupnu u prilogu ove obavijesti, a kojom potvrđuju da se protiv njih ne vodi kazneni postupak, da nisu članovi političke stranke niti se bave političkom djelatnošću, odnosno da ispunjavaju sve ostale zakonske uvjete za imenovanje na dužnost suca porotnika, kao i dostaviti presliku osobne iskaznice.

 

Prilog: