Lipanj 2023

Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Punat za 2023. godinu

20.06.2023.

Općina Punat sukladno odredbi članka 13. stavka 9. Zakona o zaštiti od požara (“Narodne novine” broj 92/10 i 114/22) objavljuje prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Punat za 2023. godinu, u svrhu osiguravanja sudjelovanja javnosti prije njegova donošenja.
 
Svoje primjedbe/prijedloge možete dostaviti na adresu elektronske pošte: pisarnica@punat.hr zaključno do 5. srpnja 2023. godine.
 

Obavijesti

Javni poziv za prijavu projekata poticanja razvoja civilnog društva na otocima u 2023. godini

16.06.2023.

Obavještavamo vas kako je 9. lipnja 2023. godine Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo Javni poziv za prijavu projekata poticanja razvoja civilnog društva na otocima u 2023. godini.
 
Prihvatljivi prijavitelji ovog Javnog poziva isključivo su organizacije civilnog društva (udruge, zaklade, sindikati, udruge poslodavaca, privatne neprofitne ustanove, pravne osobe vjerskih zajednica i zadruge) koje imaju sjedište i djeluju na otocima.

Obavijesti

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA I TERASA

16.06.2023.

Na temelju članka 5. Odluke o zakupu javnih površina („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 10/19 i 9/21) i Odluke o lokacijama za zakup javnih površina KLASA: 081-01/22-01/01, URBROJ: 2170-31-02/1-22-8 i Odluke i izmjeni i dopuni Odluke KLASA:081-01/22-01/1, URBROJ:2170-31-02/1-23-28 raspisuje se
 
Javni natječaj za zakup javnih površina i terasa

 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom:
«NE OTVARATI- za natječaj»

Natječaji

PREZENTACIJA RADA AED DEFIBRILATORA

16.06.2023.

Pozivamo Vas da sudjelujte u prezentaciji rada AED defibrillatora LIFEPAK CR2. Ista će se održati u Puntu  na plaži  Punta de bij (pored oglasne ploče Plave zastave) u ponedjeljak, 19. lipnja 2023. godine u 10:00 sati. 
 

Javno dostupni AED defibrilatori od iznimne su važnosti budući da znatno olakšavaju pristup reanimaciji i spašavanju života.

 

Obavijesti

OBAVIJEST VLASNICIMA RADNIH VOZILA I STROJEVA

16.06.2023.

Pozivaju se svi obrtnici i vlasnici tvrtki koji unutar svojih djelatnosti posjeduju radna vozila i radne strojeve, a koji navedene parkiraju na javnim površinama, zemljištima u vlasništvu Općine Punat te na drugim s javnih površina vidljivih lokacija da se obrate Općini Punat.
Svim gore navedenim poduzetnicima koji nisu svoja radna vozila i strojeve adekvatno parkirali u vrijeme turističke sezone, Općina Punat ponudit će lokaciju na kojoj će privremeno moći parkirati svoja vozila.

Obavijesti

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU OPĆINE PUNAT

16.06.2023.

        Na temelju članka 48. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 46. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 36/22), članka 2. i  5. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Punat ("Službene novine Primorsko – goranske županije", broj 21/16, 27/16, 11/17 i 11/20) i Zaključka općinskog načelnika, KLASA: 944-01/21-02/18, URBROJ: 2170-31-02/1-23-12 od 15.

Natječaji

OBAVIJEST - LISTA PODNOSITELJA PRIJAVA ZA REZERVIRANA PARKIRALIŠNA MJESTA

15.06.2023.

Na temelju članka 11. Odluke o parkirališnim površinama i načinu parkiranja na području Općine Punat ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 21/20 i 11/21) Povjerenstvo za dodjelu rezerviranih parkirališnih mjesta objavljuje Listu podnositelja prijava.

Cjelokupan tekst Javnog poziva za dodjelu rezerviranih parkirališnih mjesta pogledajte OVDJE

Obavijesti

Stranice