Prosinac 2022

PLAN SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U 2023. GODINI

30.12.2022.

Na temelju članka 11. stavak 5. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22) i članka 46. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 36/22) općinski načelnik Općine Punat donosi Plan savjetovanja s javnošću u 2023. godini

Dokumenti

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU 2 – građevinsko područje ugostiteljsko turističke namjene LN – Marina Punat i poslovne namjene K3 – Brodogradilište

21.12.2022.

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 5. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br.  3/17) i članka 45. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 36/22 ), Općinski načelnik Općine Punat, dana 06. prosinca 2022. godine donosi

Dokumenti

NATJEČAJ ZA STIPENDIJE ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ ZA AKADEMSKU GODINU 2022./2023.

16.12.2022.

Zadnja izmjena na stranici 16. prosinca 2022. godine objavom Liste studenata koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendije za poslijediplomski studij za akademsku godinu 2022.-2023.
 

Općina Punat raspisala je natječaj za stipendije za poslijediplomski studij za akademsku godinu 2022./2023. Stipendija za poslijediplomski studij dodjeljuje se za deset (10) studenata/studentica poslijediplomskog studija za akademsku godinu 2022./2023. u jednokratnom iznosu od 10.000,00 kuna.
 
Na natječaj se mogu prijaviti kandidati koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

Natječaji

ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE PUNAT ZA 2023. GODINU

13.12.2022.

Na temelju članka 18. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) i članka 32. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko – goranske županije“, broj 36/22) Općinsko vijeće Općine Punat, na 11. sjednici održanoj dana 25. studenog 2022. godine donijelo je
 
Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Punat za 2023. godinu
 

Odluke

Stranice