Svibanj 2022

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - NABAVA KLUPA ZA JAVNE POVRŠINE

26.05.2022.

Predmet nabave je nabava klupa za javne površine, količina: 10 komada.
 
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:
OPĆINA PUNAT
Novi put 2
51521 Punat

„PONUDA: NABAVA KLUPA ZA JAVNU POVRŠINU“
 

ROK ZA DOSTAVU PONUDE:

Natječaji

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - PRUŽANJE USLUGA STALNOG PRISTUPA INTERNETU PO OPTIČKOJ INFRASTRUKTURI

26.05.2022.

Predmet nabave je pružanje usluga stalnog pristupa internetu po optičkoj infrastrukturi.

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja.

 

Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:
 

OPĆINA PUNAT
Novi put 2
51521 Punat

"PONUDA: USLUGA STALNOG PRISTUPA INTERNETU PO OPTIČKOJ INFRASTRUKTURI“

 

Natječaji

NATJEČAJ ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA - NARODNI DOM 03. lipnja 2022. godine

23.05.2022.

Na temelju članka 45. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/18, 10/19, 3/20 i 3/21) općinski načelnik raspisuje
 
Natječaj  za pružanje ugostiteljskih usluga za vrijeme održavanja koncerta
 
Prikupljaju se ponude za pružanje ugostiteljskih usluga u prostoru „Narodnog doma“ u Puntu, Novi put 2, za vrijeme koncerta Šajete koji će se održati dana 3. lipnja 2022. godine.
 
Početna naknada za pružanje usluga iznosi 750,00 kuna.

Natječaji

NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

21.05.2022.

Na temelju članka 3. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 21/16, 18/19 i 34/19) općinski načelnik donosi
 

Odluku o raspisivanju natječaja za zakup poslovnog prostora u Puntu
 

Poslovni prostor nalazi se u prizemlju zgrade u ulici Pod topol 2, daje se u zakup na 5 godina i moguće ga je razgledati u razdoblju od 23. svibnja do 27. svibnja 2022. godine uz prethodnu najavu na broj telefona 051/855-691.

Natječaji

Anketni upitnik za potrebe projekta CLINEMI Krk-Cres-Lošinj - Održiva mobilnost i transport

18.05.2022.

Tim za provedbu projekta CLINEMI Krk-Cres-Lošinj izrađuje plan razvoja održive mobilnosti i transporta te želi utvrditi potencijal i interes za nabavkom učinkovitijih vozila i punjača, koji će omogućiti ekološki prihvatljiv promet i utjecati na smanjenje emisija CO2.
Molimo Vas da  pomognete u prikupljanju podataka tako da ispunite anketni upitnik kojem pristupate OVDJE (vrijeme potrebno za ispunjavanje: 3 minute)

Obavijesti

ODLUKA O PONIŠTENJU NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU JUO OPĆINE PUNAT

18.05.2022.

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat donosi
         

                     Odluku o poništenju Natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat 
 

Obavijesti

SUBVENCIONIRANJE PRIKUPLJANJA OVČJE VUNE TE USLUGE KLANJA JANJADI I OVACA

18.05.2022.

Općina Punat sklopila je Ugovor o suradnji s Poljoprivrednom zadrugom otok Krk za 2022. godinu, u svrhu provedbe javnih programa prikupljanja ovjče vune te klanja janjadi i ovaca u klaonici na otoku Krku za stočare s područja općine Punat.
Prikupljanje ovčje vune subvencionirat će se u iznosu od 5,00 kuna po kilogramu, dok će se usluga klanja janjadi i ovaca u certificiranoj klaonici registriranoj za tu djelatnost na otoku Krku, subvencionirati u iznosu od 50,00 kuna po jedinki.

Obavijesti

Stranice