Veljača 2022

SMJEŠTAJ IZBJEGLICA IZ UKRAJINE

28.02.2022.

S obzirom na krizu u Ukrajini, Stožer Civilne zaštite PGŽ obratio nam se s upitom da li na području Općine Punat ima kapaciteta za smještaj izbjeglica iz Ukrajine.
 
Pozivamo sve fizičke i pravne osobe, pružatelje usluga smještaja da iskažu imaju li mogućnosti smještaja izbjeglica iz Ukrajine te da se u tu svrhu jave Stožeru civilne zaštite Općine Punat na e-mail opcina@punat.hr.
 

Obavijesti

IZGRADNJA I ZAMJENA NAPONSKE MREŽE U ULICI OBALA

25.02.2022.

Obavještavamo sve mještane Punta da je HEP ODS d.o.o. započeo s radovima na izgradnji i zamjeni naponske mreže u ulici Obala.
Prva faza radova odvijati će se ispred objekata kod kbr. 59 do kbr. 35 te u odvojku ulice Veli dvor dok će druga faza radova obuhvatiti iskop kanala u trupu prometnice u ulici Obala od banke do nove trafostanice kod ribarnice nakon čega slijedi treća faza te iskop kanala i zamjena naponske mreže prema brodogradilištu.

Obavijesti

JAVNI POZIV za podnošenje prijava poreza na kuće za odmor za 2022. godinu

24.02.2022.

Na temelju članka 49. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16 i 101/17) i članka 4. Odluke o porezima Općine Punat („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 38/20 i 29/21)
Općina Punat Jedinstveni upravni odjel priopćava svim fizičkim i pravnim osobama koje su vlasnici kuća za odmor na području Općine Punat, da su obvezni do 31. ožujka 2022. godine, radi utvrđivanja poreza na kuću za odmor za 2022. godinu, dostaviti
 
PRIJAVU PODATAKA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA KUĆE ZA ODMOR ZA 2022. GODINU
 

Obavijesti

AKCIJA DOBROVOLJNOG DARIVANJA KRVI

22.02.2022.

Gradsko društvo Crvenog križa Krk poziva Vas na akciju darivanja krvi.

Akcija će se održati 
02. ožujka 2022.godine  od  09.00-14.00 sati u  Krku, PROSTORIJE DOMA ZDRAVLJA KRK.
 

Na dan darivanja krvi, uz predočenje knjižice, redovnim linijama "Arrive" besplatan prijevoz do mjesta darivanja krvi i povratak do kuće ili radnog mjesta.

Obavijesti

Natječaj za prijam u službu u JUO Općine Punat - REFERENT – PROMETNI I KOMUNALNI REDAR

16.02.2022.

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat raspisuje
NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto:
REFERENT – PROMETNI I KOMUNALNI REDAR - (1 izvršitelj/izvršiteljica), na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 (tri) mjeseca.

Natječaji

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OPĆINE PUNAT ZA 2021. GODINU

15.02.2022.

Sukladno čl. 27. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu ("Narodne novine" broj  3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17 i 112/18 i 126/19) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici objavljuju godišnje financijske izvještaje na svojim internetskim stranicama najkasnije u roku od osam dana od dana njihove predaje.

Zadnja izmjena na stranici 15. veljače 2022. godine objavom dokumenata Godišnjeg financijskog izvještaja Općine Punat za 2021. godinu.

Dokumenti

DAN EUROPSKOG BROJA 112

11.02.2022.

  11. veljače obilježava se Dan europskog broja 112. U državama Europske unije broj 112 koristi se temeljem Odluke Vijeća Europskih zajednica o ustanovljenju jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112 (Council Decision 91/396/EEC) od 29. srpnja 1991.
  Svrha uvođenja jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112 je pružiti jednostavan, jednak, siguran i učinkovit pristup hitnim službama svim građanima Unije, osobito onima koji putuju između država unutar Unije.

Prilog: 
Novosti

Revizija procjene rizika od velikih nesreća

04.02.2022.

Na temelju članka 7. stavka 2. i 3. Pravilnika o smjernicama za izradu procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 65/16), Smjernica za izradu procjene rizika od velikih nesreća na području Primorsko goranske županije KLASA: 022-04/17-04/5, URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-11 od 06. veljače 2017. godine te članka 45. Statuta Općine Punat (Službene novine Primorsko - goranske županije" broj 8/18, 10/19, 3/20 i 3/21) općinski načelnik Općine Punat donosi Odluku o izradi

Dokumenti

PROGRAM ZAŠTITE DIVLJAČI OPĆINE PUNAT

04.02.2022.

Program zaštite divljači za površine na kojima je zabranjeno ustanovljenje lovišta na području Općine Punat, za razdoblje od 1. travnja 2021. godine do 31. ožujka 2031. godine, izrađen po ovlaštenom izrađivaču sukladno Zakonu o lovstvu („Narodne novine“, broj 99/18, 32/19 i 32/20) na koji je Ministarstvo poljoprivrede dana 22. srpnja 2021. godine dalo Suglasnost, KLASA: UP/I-323-03/20-02/145, URBROJ: 525-11/0639-21-5 te ovjerilo s danom 26. kolovoza 2021. godine.

Dokumenti

Stranice