Studeni 2020

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

27.11.2020.

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za izradu kameno betonskih potpornih zidova i betonskog stubišta na plaži u Staroj Baški, sukladno priloženoj projektnoj dokumentaciji i troškovnicima. 
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja.

Natječaji

Natječaj za zamjenu nekretnina u vlasništvu Općine Punat

26.11.2020.

Mijenja se nekretnina u vlasništvu Općine Punat: ½ dijela z.č. 4426, pašnjak površine 428 m2, upisan u zk.ul. 1039 k.o. Punat (od toga 156 m2 čestice ulazi u cestu te je predmet zamjene dio od 58 m2 izvan ceste sukladno geodetskom situacijskom nacrtu ovlaštenog inženjera geodezije koji se nalazi u privitku ovog Natječaja i objavljen je na internetskoj stranici Općine Punat).
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: «Ponuda za kupnju nekretnina po natječaju – ne otvarati» na adresu: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat
 

Natječaji

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Punat

23.11.2020.

Prodaje se nekretnina u vlasništvu Općine Punat: dio z.č. 4923, pašnjak površine 165 m2, upisane u zk.ul. 3204 k.o. Punat (predmet prodaje je površina od 12 m2 sukladno geodetskom situacijskom nacrtu ovlaštenog inženjera geodezije koji se nalazi u privitku ovog Natječaja i objavljen je na internetskoj stranici Općine Punat).
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: «Ponuda za kupnju nekretnina po natječaju – ne otvarati» na adresu: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat
 

Natječaji

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada Primorsko-goranske županije u 2020. godini.

20.11.2020.

Primorsko-goranske županije u objavila je Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada u 2020. godini.

Navedeni Javni poziv objavljen je s današnjim danom u Novom listu i na Internet stranici Županije (https://www.pgz.hr/dokumenti/natjecaji/), te se prijedlozi po istome zaprimaju do 29. prosinca 2020. godine.

U prilogu se nalaze detalji javnog poziva:

 

Obavijesti

Javni poziv „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“

17.11.2020.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja putem Europskog fonda za regionalni razvoj od dana 16. studenoga 2020. godine, započinje sa primanjem projektnih prijava na Poziv „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“, kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva.

Obavijesti

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u 2020. godini otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta

16.11.2020.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u 2020. godini otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta.
 
Javni poziv otvoren je do 24. studenoga 2020.
 
Podnositelji zahtjeva za ostvarivanje prava na potporu male vrijednosti su otočni poslodavci (fizičke osobe–obrtnici i pravne osobe) koji neovisno o svom sjedištu, svoju registriranu djelatnost obavljaju na otocima.
 

Obavijesti

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Punat

16.11.2020.

Prodaju se nekretnine u vlasništvu Općine Punat: dio z.č. 746/3, pašnjak površine 20113 m2, upisane u zk.ul. 383 k.o. Stara Baška (predmet prodaje je površina od 350 m2 sukladno geodetskom situacijskom nacrtu ovlaštenog inženjera geodezije koji se nalazi u privitku ovog Natječaja i objavljen je na internetskoj stranici Općine Punat) i ½ dijela  z.č. 2844, voćnjak površine 396 m2, upisana u zk.ul. 1803 k.o.

Natječaji

Stranice