Prosinac 2018

ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE PUNAT ZA 2019. GODINU

26.12.2018.

Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Punat za 2019. godinu donijelo je Općinsko vijeće Općine Punat na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08,136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 8/18) Općinsko vijeće Općine Punat, na 16. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2018.godine.

Odluke

Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2018. godinu

26.12.2018.

Na temelju članka 25. stavka 8. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj 20/18) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/18), Općinsko vijeće Općine Punat, na 16. sjednici održanoj 18. prosinca 2018. godine, donijelo je Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2018. godinu.

Dokumenti

Izmjena Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Punat u 2018. godini

26.12.2018.

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 86/12, 143/13 i 65/17) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/18), Općinsko vijeće Općine Punat, na 16. sjednici održanoj 18. prosinca 2018. godine, donijelo je Izmjenu Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Punat u 2018.

Dokumenti

Izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava 30% dijela boravišne pristojbe u 2018. godini

26.12.2018.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Punat  („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/18), Općinsko vijeće Općine Punat na 16. sjednici održanoj 18. prosinca 2018. godine donijelo je Zaključak o usvajanju Izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava 30% dijela boravišne pristojbe u 2018. godini.

Dokumenti

II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Punat u 2018. godini

26.12.2018.

Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18) i članka 31. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/18) Općinsko vijeće Općine Punat na 16. sjednici održanoj 18. prosinca 2018. godine, donijelo je II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Punat u 2018. godini.

Dokumenti

OBRAZLOŽENJE

26.12.2018.

Člankom 39. Zakona o proračunu propisan je način donošenja proračuna i izmjena i dopuna proračuna te je određeno da se izmjene i dopune proračuna provode po postupku za donošenje proračuna i projekcije. Istim čl. Zakona propisano je da se proračun donosi na razini podskupine ekonomske klasifikacije za iduću proračunsku godinu i projekciju na razini skupine ekonomske klasifikacije za slijedeće dvije proračunske te takav oblik izvještavanja predstavlja  zakonsku formu koja se javno objavljuje.

Dokumenti

II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Punat za 2018. godinu

26.12.2018.

II. izmjenu i dopunu Proračuna Općine Punat za 2018. godinu donijelo je Općinsko Vijeće Općine Punat na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08,136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Punat ("Službene novine Primorsko – goranske županije" 8/18),  na 16. sjednici održanoj 18. prosinca 2018. godine. Dokument je objavljen u "Službenim novinama PGŽ" broj 42/18 .

Dokumenti

Stranice