Svibanj 2018

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

10.05.2018.

NOVO!
Na temelju provedenog Javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u 2018. godini, Povjerenstvo  za ocjenjivanje je u postupku ocjenjivanja programa ili projekata dalo prijedlog za odobravanje financijskih sredstava za programe ili projekte od interesa za opće dobro koje provode udruge u 2018. godini.
Odluku o odobravanju financijskih sredstava za programe ili projekte od interesa za opće dobro koje provode udruge u 2018. godini objavljujemo U PRILOGU.

Osvježeno 10. svibnja 2018. godine u 13:40 sati
 

Udruge

VAŽNO! OBAVIJEST O NOVOJ ODLUCI O IZGLEDU URBANE OPREME I JAVNIH POVRŠINA

08.05.2018.

Dana 07. svibnja 2018. godine, a po prethodno provedenom E-savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, donesena je Odluka  o izgledu urbane opreme i javnih površina na području Općine Punat. Odlukom se definiraju smjernice uređenja i opremanje javnih površina i ostalih površina koje graniče s javnim površinama, a nalaze se u naseljima na području Općine Punat. 

Obavijesti

Ponovljeni poziv na dostavu ponuda za izgradnju potpornog zida u Staroj Baški

04.05.2018.

Ponavlja se poziv na dostavu ponuda za izgradnju potpornog zida u naselju Stara Baška. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: POTPORNI ZID U STAROJ BAŠKI“
 

Natječaji

Stranice