OBAVIJEST O OBJAVI JAVNOG POZIVA PODUZETNICIMA ZA DODJELU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI IZ „PROGRAMA MJERA ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA PGŽ ZA RAZDOBLJE 2022. – 2025.“ U 2023. GODINI

02.05.2023.

Obavještavamo vas da je Primorsko goranska županija, Upravni odjel za poduzetništvo turizam i ruralni  razvoj dana 27. travnja 2023. godine  objavio  Javni poziv poduzetnicima  za dodjelu potpora male vrijednosti iz „Programa mjera za razvoj poduzetništva Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022. – 2025.“ u 2023. Rok zaprimanja prijava je 30 dana od objave tj do 29. svibnja 2023. (zadnji dan za zaprimanja prijava je ponedjeljak 29. svibnja 2023.)  
 

Obavijesti

Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

02.05.2023.

Odlukom Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, KLASA: 022-03/23-04/114, URBROJ: 50301-21/32-23-2, od 30. ožujka 2023. godine,
raspisani su izbori za članove vijeća nacionalnih manjina koji će se održati u nedjelju 7. svibnja 2023. godine.

Prijedlozi lista kandidata moraju prispjeti Općinskom izbornom povjerenstvu do 15. travnja 2023. godine do 24.00 sati.
 

Obavijesti

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI OU 50 ULICA RAPSKA

28.04.2023.

Predmet nabave je izvođenje radova na izgradnji OU50 Ulica Rapska sukladno troškovniku (Prilog 2).
 

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:
 

OPĆINA PUNAT
Novi put 2
51521 Punat

„PONUDA: IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI OU50 ULICA RAPSKA“
 

Natječaji

RADIONICA ZA SPORTAŠE - ZAJEDNO U KARIJERI

27.04.2023.

Streličarski klub Maura kal i Karijerni centar za sportaše Hrvatskog olimpijskog odbora pozivaju vas u petak, 5. svibnja 2023. u 17 sati u Gradsku vijećnicu, Trg J.Jelačića 2, Krk na radionicu
 
ZAJEDNO U KARIJERI
 
 
Radionica je namijenjena mladim sportašima (viši razredi osnovne škole, srednjoškolcima i studentima), trenerima, roditeljima i ostalim sportskim sudionicima.
 

Obavijesti

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Odluka o izmjeni Odluke o određivanju plaža na kojima je dozvoljeno dovođenje kućnih ljubimaca (pasa) na području Općine Punat - Savjetovanje je zatvoreno

25.04.2023.
Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15 i 69/22) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana.
 

POZIV NA RADIONICU "REZIDBA I CIJEPANJE MASLINA"

20.04.2023.

Udruga maslinara Punat "Naška" poziva sve zainteresirane na radionicu
 

"Rezidba i cijepanje maslina"
 

Edukator: David Mrakovčić, ma. ing. agr.
 

Teorijski dio: petak, 21. travnja 2023. godine u 19:00 sati u galeriji "Toš"

Praktični dio: subota, 22. travnja 2023. godine u 09:00 sati u masliniku na Prnibi
 

Kontakt za prisustvo u masliniku: Branko 0911855305 ili Nedeljko 0911654476
 

Obavijesti

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge - Savjetovanje je zatvoreno

19.04.2023.

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15 i 69/22) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana.
 

Stranice