JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE PUNAT

18.04.2021.

Prodaje se nekretnina u vlasništvu Općine Punat:
 
z.č. 344/24, stepenište površine 14 m², upisana u zk.ul. 383 k.o. Stara Baška (novonastala čestica od k.č. 344/15, dvorište površine 93 m2, upisana u zk.ul. 383 k.o. Stara Baška, a koja će nastati po provedi geodetskog elaborata, sukladno skici koja je sastavni dio ovog Natječaja). Predmetna nekretnina sukladno UPU 9 – građevinsko područje naselja N2-Stara Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 21/16) smještena je u području oznake M-P, zona mješovite namjene.

Natječaji

POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI NOGOSTUPA U ULICI POD TOPOL

13.04.2021.

Objavljuje se “Poziv na dostavu ponuda za izvođenje radova na izgradnji nogostupa u ulici Pod topol u Puntu sukladno građevinskom projektu, broj projekta: GP-20/21 izrađenog od GPZ d.d., Đure Šporera 8, 51000 Rijeka i priloženim troškovnicima.
Rok za dostavu ponuda je 19. travnja 2021. godine do 12:00 sati bez obzira na način dostave Naručitelju.

Natječaji

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

13.04.2021.

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 20/2018, 115/2018 i 98/2019) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Punat, KLASA:, 021-05/20-01/8 URBROJ: 2142-02-01-20-13 od 13. studenoga 2020. godine, dana 21. siječnja 2021.

Natječaji

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE ZA 2021. GODINU

07.04.2021.

Zadnja izmjena na web stranici 7. travnja 2021. godine objavom: Odluke o programima ili projektima kojima su odobrena financijska sredstva i tekstom koji slijedi u nastavku.

Natječaji

GLUMAČKA DRUŽINA „TMT“ (TATE, MAME, TETE) PRIPREMILA JE POVODOM BLAGDANA USKRSA PREDSTAVU ZA DJECU „OGLEDALCE“.

01.04.2021.

“Ovo je osma po redu predstava ove glumačke družine. Budući je ova godina posebna radi stvari koje su zadesile našu planetu i epidemioloških mjera koje svi zajedno moramo poštivati, odlučili smo još jednom (prva video projekcija bila je povodom blagdana Božića) snimiti video predstavu i pokloniti je našim najmlađim gledateljima. Iz udobnosti svojih domova, pogledajte kako su zeko, vjeverica, šojka kreštalica i obitelj medvjeda riješili „problem“ izgubljene „slike“.
 
Likove su uprizorili članovi glumačke družine „TMT“:
 
Marija Orlić - medo

Novosti

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog odluke o izmjeni i dopune Odluke o parkirališnim površinama i načinu parkiranja na području Općine Punat - Savjetovanje zatvoreno

26.03.2021.

Temeljem čl. 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (N.N. br. 85/15)  tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. 

Stranice