Natječaj za prijam u službu u JUO Općine Punat - VIŠI REFERENT - PROMETNI I KOMUNALNI REDAR, za obavljanje vježbeničkog staža

22.09.2023.

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19)  pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat raspisuje
 
NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto

VIŠI REFERENT – PROMETNI I KOMUNALNI REDAR - (1 izvršitelj/izvršiteljica), za obavljanje vježbeničkog staža na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.
 

Natječaji

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - GRAĐENJE I OPREMANJE DJEČJEG IGRALIŠTA

21.09.2023.

Predmet nabave je građenje i opremanje dječjeg igrališta odnosno izvođenje građevinsko- obrtničkih radova, nabava i postavljanje dječjih igrala, hortikultura, hidroinstalacije i elektroinstalacije, sukladno Glavnom arhitektonskom projektu za izvođenje radova, broj projekta: 21_21_GP, izrađenog od AO16, D.O.O., Krešimirova 1, Rijeka i priloženim troškovnicima.
 

ROK ZA DOSTAVU PONUDE:

Ponuda mora biti dostavljena Naručitelju najkasnije do 20. listopada 2023.godine (petak), do 12:00 sati.
 

Natječaji

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - Izvođenje radova na postavljanju nove prometne signalizacije i izvedba uzdignutog pješačkog prijelaza

20.09.2023.

Predmet nabave je izvođenje radova na postavljanju nove prometne signalizacije i izvedba uzdignutog pješačkog prijelaza na nerazvrstanoj cesti planske oznake GMU1- ulica I.G.Kovačića sukladno Troškovniku i Prometnom projektu Povećanje sigurnosti prometa na dijelu ulice Ivana Gorana Kovačića u mjestu Punat, broj PR-137/23 izrađenog od GPZ d.d., Đure Šporera 8, 51 000 Rijeka.

CPV oznaka: 45233150-5 Radovi na izgradnji uspornika.
 

Natječaji

NAJAVA IZVOĐENJA RADOVA U STAROJ BAŠKI 18. - 23. 09. 2023. godine

18.09.2023.

Najavljuju se radovi na izgradnji širokopojasne mreže sljedeće generacije u Staroj Baški.
 

Nepokretna pristupna širokopojasna mreža sljedeće generacija, ili NGA mreža, naziv je za suvremenu komunikacijsku mrežu izgrađenu od svjetlovodnih niti i kabela. Svjetlovodna mreža je vrsta NGA mreže u kojoj su svjetlovodne niti i kabeli položeni do krajnjih korisnika. Svjetlovodna mreža omogućava brzi pristup internetu za sve krajnje korisnike spojene na mrežu, s brzinama od nekoliko stotina megabita po sekundi (Mbit/s), pa do nekoliko gigabita po sekundi (Gbit/s) i više.
 

Obavijesti

OBAVIJEST - NOVI KONCESIONAR ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA

14.09.2023.

Poštovani mještani Punta i Stare Baške,
 

obavještavamo Vas da je dana 4. rujna 2023. godine sklopljen Ugovor o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslove na području Općine Punat za razdoblje od 5 godina s MLD-USLUGE D.O.O., a sukladno Odluci Općinskog vijeća Općine Punat o davanju  koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti – obavljanje dimnjačarskih poslova, KLASA: 024-05/23-01/3, URBROJ: 2170-31-01-23-10 od 18. srpnja 2023. godine.
 

Obavijesti

Javni poziv za izbor osoba s područja Primorsko - goranske županije čiji će se razvoj inovacija sufinancirati bespovratnim poticajnim sredstvima

12.09.2023.

    Primorsko-goranska županija putem Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, tradicionalno, od 1995. raspisuje Natječaj za izbor osoba s područja Primorsko - goranske županije čiji će se razvoj inovacija sufinancirati bespovratnim poticajnim sredstvima  te dodjeljuje inovatorima bespovratna poticajna sredstva za razvoj inovacija. Ove godine osigurano je 20.000,00 eura bespovratnih poticajnih sredstava koje se planira rasporediti za razvoj najbolje ocijenjenih inovacija .
 

 

Natječaji

NAJAVA IZVOĐENJA RADOVA U STAROJ BAŠKI 11. - 16. 09. 2023. godine

08.09.2023.

Najavljuju se radovi na izgradnji širokopojasne mreže sljedeće generacije u Staroj Baški.
 

Nepokretna pristupna širokopojasna mreža sljedeće generacija, ili NGA mreža, naziv je za suvremenu komunikacijsku mrežu izgrađenu od svjetlovodnih niti i kabela. Svjetlovodna mreža je vrsta NGA mreže u kojoj su svjetlovodne niti i kabeli položeni do krajnjih korisnika. Svjetlovodna mreža omogućava brzi pristup internetu za sve krajnje korisnike spojene na mrežu, s brzinama od nekoliko stotina megabita po sekundi (Mbit/s), pa do nekoliko gigabita po sekundi (Gbit/s) i više.
 

Obavijesti

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - GRAĐENJE I OPREMANJE VJEŽBALIŠTA ZA UMIROVLJENIKE

07.09.2023.

Predmet nabave je izvođenje radova i nabava opreme za građenje i opremanje vježbališta za umirovljenike u Puntu sukladno Troškovniku (prilog 2.).
 

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:
 

 
OPĆINA PUNAT
Novi put 2
51521 Punat

Natječaji

Stranice