NASTAVAK RADOVA U STAROBAŠĆANOSKOJ I VINOGRADSKOJ ULICI

15.11.2023.

Nastavljaju se radovi u Starobašćanskoj i Vinogradskoj ulici.
Ponikve Krk izvode kućne priključke vodovoda i kanalizacije.
Radove sanacije raskrižja Vinogradske i Starobašćanske ulice izvodi Županijska uprava za ceste.
Završno će se izvesti asfaltiranje nogostupa i novi  asfalt na prometnici.
Promet na navedenoj dionici regulira se pomoću semafora stoga molimo sve vozače za strpljenje i poštivanje prometne signalizacije.
 

Obavijesti

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Punat - Savjetovanje je zatvoreno

14.11.2023.

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15 i 69/22) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana.
 

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog Odluke o komunalnom redu - Savjetovanje je zatvoreno

14.11.2023.

  Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15 i 69/22) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana. 
 

JAVNI POZIV – BOŽIĆNICE ZA UMIROVLJENIKE

09.11.2023.

Objavljen je Javni poziv za podnošenje prijave u svrhu ostvarivanja prava na božićnicu za umirovljenike i osobe starije od 65 godina.
 
UMIROVLJENICI KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA BOŽIĆNICU 2022. GODINE DOSTAVLJAJU SAMO ISPUNJENI OBRAZAC I ISPUNJENI UPITNIK O POTREBAMA STARIJIH MJEŠTANA
 

Obavijesti

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nagrađivanju sportaša s područja Općine Punat - Savjetovanje je zatvoreno

08.11.2023.

Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o nagrađivanju sportaša s područja Općine Punat mijenja se članak 4. kojim se dosad utvrđeni iznosi novčanih nagrada izražavaju u eurima te se dodaje nova razina natjecanja i novčane nagrade za “Međunarodna prvenstva”.
 
Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje zainteresirane javnosti s prijedlogom Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nagrađivanju sportaša te prikupljanje prijedloga i primjedbi zainteresirane javnosti koji će se razmatrati i eventualno prihvatiti. 

UČENICI ODLIKAŠI

07.11.2023.

Molimo sve koji su maturirali školske godine 2022./2023. i svih četiri ili pet godina srednjoškolskog obrazovanja završili s odličnim uspjehom, a imaju prebivalište na području Općine Punat (Punat i Stara Baška), da se jave službenici Lani Orlić Brozić putem e-maila: lana.orlic@punat.hr ili na broj telefona: 051/855-600 najkasnije do 17. studenog.

Obavijesti

POZIV NA DOSTAVU PONUDA - NABAVA BOŽIĆNO-NOVOGODIŠNJE ILUMINACIJE

06.11.2023.

Predmet nabave je nabava božićno- novogodišnje iluminacije.

CPV oznaka: 31522000-1 Svjetla za novogodišnje/božićno drvce.
 

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:
 

OPĆINA PUNAT
Novi put 2
51521 Punat

Natječaji

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - UREĐENJE TRGA ZAHVALNOSTI

03.11.2023.

Predmet nabave je uređenje Trga Zahvalnosti- projekt Trešnja sukladno troškovniku (Prilog 2.).
 

CPV oznaka: 39113600-3 Klupe.
 

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:
 
OPĆINA PUNAT
Novi put 2
51521 Punat

Natječaji

Stranice