NAJAVA RADOVA U ULICI OBALA ZBOG REKONSTRUKCIJE VODOVODA I IZGRADNJE DIJELA OBORINSKE KANALIZACIJE

31.01.2024.

Od 1. veljače kreću radovi u ulici Obala (k.br. 40-43, 48, 48A,49, 55-57), zbog rekonstrukcije vodovoda i izgradnje dijela oborinske kanalizacije. Očekivani vremenski period trajanja radova je 4 tjedna.
 

Obavijesti

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Punat - Savjetovanje je zatvoreno

29.01.2024.

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15 i 69/22) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana.
 

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE PUNAT ZA 2024. GODINU

26.01.2024.

Zadnja izmjena na stranici 26.01.2024. godine objavom Odluke o odobravanju financijskih sredstava za 2024. godinu - u prilogu.

Obavijesti

POZIV NA DOSTAVU PONUDA - NABAVA POLUPODZEMNIH SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA

24.01.2024.

Predmet nabave je nabava polupodzemnih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u Puntu sukladno tehničkim specifikacijama (Prilog 2.) i troškovniku (Prilog 3.).

CPV oznaka: 39224330-0 Kante.
 

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:
 

OPĆINA PUNAT
Novi put 2

Natječaji

POZIV NA DOSTAVU PONUDA - USLUGA OBAVLJANJA KOMUNALNIH POSLOVA - SKLONIŠTE

24.01.2024.

Zadnja izmjena na web stranici je 24.01.2024. u 14:15 sati objavom Odluke o odabiru.

Predmet nabave je usluga obavljanja komunalnih poslova skloništa za životinje i sakupljanja i zbrinjavanja lešina životinja i ostalih nusproizvoda na području Općine Punat sukladno priloženom troškovniku.
 

Natječaji

RADOVI U STAROJ BAŠKI

16.01.2024.

U svrhu izgradnje telekomunikacijske infrastrukture a po ovlašćenju iz Ugovora o projektiranju i građenju širokopojasne mreže u NGA bijelim područijima otoka Krka obavještavamo Vas o izvođenju radova u Staroj Baški.
 
Počinje se sa izvođenjem priključaka za sljedeće kućne brojeve:  98, 104, 105, 106, 186, 187, 188a, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 196a, 197, 197a, 198, 201, 202, 269 i 300.
 
 

Obavijesti

Stranice