JAVNI POZIV ZA NABAVU SJEMENA DJETELINA, TRAVA I DJETELINSKO TRAVNIH SMJESA I NABAVU SJEMENA ZA SJETVU CVJETNIH TRAKA

12.01.2022.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane poljoprivredne proizvođače koji se bave uzgojem goveda sa područja Gorskog kotara za nabavu sjemena djetelina, trava i djetelinsko-travnih smjesa te poljoprivredne proizvođače sa područja Primorsko-goranske županije za nabavu sjemena za sjetvu cvjetnih traka.

Obavijesti

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Punat - Savjetovanje zatvoreno

10.01.2022.

                Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13 i 85/15) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana. 

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE ZA 2022. GODINU

10.01.2022.

Objavljuje se JAVNI  NATJEČAJ  ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I  PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE U 2022. GODINI. 
 
Pozivamo udruge da se prijave za financijsku podršku programima i projektima od interesa za opće dobro koji se planiraju provesti u 2022. godini.
 
Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti program ili projekt za sljedeća prioritetna područja:
 

Natječaji

JAVNI POZIV za dodjelu rezerviranih parkirališnih mjesta

10.01.2022.

Objavljuje se JAVNI POZIV za dodjelu rezerviranih parkirališnih mjesta

Prikupljaju se ponude za zakup rezerviranih parkirališnih mjesta na sljedećoj lokaciji:
 
 - NASELJE PUNAT

1. Na rezerviranom parkiralištu broj 2: „Naselje Punat, kod starog dječjeg vrtića“ utvrđuje se 1 (jedno) rezervirano parkirališno mjesto broj 4.
2. Na rezerviranom parkiralištu broj 4: „Naselje Punat, Ulica 17. Travnja iza kućnih brojeva 10, 14 i 22“ utvrđuje se 1 (jedno) rezervirano parkirališno mjesto broj 3.

Natječaji

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup montažnog kioska

04.01.2022.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i Zaključka (KLASA:372-03/21-01/8, URBROJ:2142-02-02/1-21-6), općinski načelnik Općine Punat raspisuje
 
J A V N I  N A T J E Č A J za davanje u zakup montažnog kioska
 

Natječaji

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o uvođenju i naplati ekološke pristojbe - Savjetovanje je zatvoreno

31.12.2021.

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13 i 85/15) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana. 

AKCIJA DARIVANJA KRVI

27.12.2021.

Gradsko društvo Crvenog križa Krk poziva Vas na akciju darivanja krvi.

Akcija će se održati 
03.siječnja 2022.godine  od  08.00-14.00 sati u  Krku, PROSTORIJE DOMA ZDRAVLJA KRK.
 

Na dan darivanja krvi, uz predočenje knjižice, redovnim linijama "Arrive" besplatan prijevoz do mjesta darivanja krvi i povratak do kuće ili radnog mjesta.
 
 

Obavijesti

Stranice