POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - IZVOĐENJE RADOVA NA IZRADI PLOČE I SPAJANJA NA POSTOJEĆE INSTALACIJE ZA KORISNIKE BOĆALIŠTA

07.02.2023.

Predmet nabave je izvođenje radova na izradi ploče i spajanja na postojeće instalacije za korisnike boćališta u Puntu sukladno troškovniku.

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:

OPĆINA PUNAT
Novi put 2
51521 Punat

Natječaji

IZVOĐENJE ASFALTERSKIH RADOVA U NASELJU PUNAT

03.02.2023.

Dana 3. i 4. veljače 2023. godine u naselju Punat izvesti će se asfalterski radovi u dijelu ulica:

17. travnja
Plavnička
Put Svete Trojice
Obala (od križanja sa Ulicom M. Gupca do križanja sa Ulicom Put Vele vode)
 
Tijekom asfaltiranja prometovanje navedenim ulicama biti će otežano te će promet u Ulici 17. Travnja biti reguliran preusmjeravanjem u Ulicu Prgon.

Obavijesti

OBAVIJEST - RADOVI NA ZAOBILAZNICI

03.02.2023.

Dana 17. siječnja 2023. godine započelo je izvođenje zemljanih radova radi rekonstrukcije transportnog vodovoda na ŽC5125.
 

Radovi će se izvoditi od ulice Prgon do izlaza iz naselja Punat - u smjeru Stare Baške.
 

Planirani rok izvršenja radova: 30. svibnja 2023. godine
 

Tijekom izvođenja radova promet na navedenom području biti će reguliran semaforom.

U slučaju kvara na semaforu, kontaktirati voditelja gradilišta: 098/ 584 557

Obavijesti

Natječaj za prijam u službu u JUO Općine Punat - VIŠI STRUČNI SURADNIK - PROMETNI I KOMUNALNI REDAR

01.02.2023.

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19)  pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat raspisuje
 
Natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel
 
na radno mjesto

VIŠI STRUČNI SURADNIK – PROMETNI I KOMUNALNI REDAR - (1 izvršitelj/izvršiteljica), na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 (tri) mjeseca.
 

Natječaji

OBAVIJEST IZ PONIKVE D.O.O. KRK

31.01.2023.

Mole se korisnici da ne odlažu pepeo u spremnike za miješani otpad dok je gorući ili topao.
 

Pepeo je potrebno ohladiti prije odlaganja u spremnike za miješani otpad na lokacijama kod ribarnice, kod crkve ili na zaobilaznici kako bismo spriječili učestalo zapaljenje spremnika i daljnje štete te opasnost za ljude i imovinu.
 

Obavijesti

OBAVIJEST- RADOVI NA IZGRADNJI TELEKOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE

27.01.2023.

Dana 27. siječnja 2023. godine započelo je izvođenje zemljanih radova u svrhu izgradnje širokopojasne mreže nove generacije.
 

Navedeni radovi će se izvoditi u ulicama:
 

- Augusta Cesarca
- I. G. Kovačića
- Kralja Zvonimira
- Nikole Tesle
- Pelinković
- Ruđera Boškovića
- Stare Brajde
- Vela draga
- Vladimira Nazora

- Šetalište Ivana Brusića
 

Planirani rok završetka radova je 31. ožujka 2023. godine.
 

Tijekom izvođenja radova promet na navedenom području biti će otežan.

Obavijesti

Stranice