E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog Odluke o području i granicama mjesnog odbora te izboru članova vijeća mjesnog odbora na području općine Punat - Savjetovanje je zatvoreno

20.09.2022.

              Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13,85/15, 69/22) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana. 

KD ČRNIKA - RADOVI

19.09.2022.

Od utorka 20.09. do petka 23.09. na Županijskoj cesti 5125 u Puntu, od ulaza u Marinu Punat do križanja sa ulicom Matije Gupca izvoditi će se radovi obrade drvoreda pinija.
 
Molimo mještane i ostale sudionke u prometu da obrate pozornost na radove i privremenu regulaciju prometa od strane djelatnika KD Črnika.
 
Radovi će se odvijati svakodnevno od 8:30 do 15:30 sati.

Obavijesti

RADOVI NA JAVNIM POVRŠINAMA

19.09.2022.

Dana 19. rujna 2022. godine započelo je izvođenje zemljanih radova u svrhu ugradnje kabelskih zdenaca i povezivanja na postojeću i novu kabelsku kanalizaciju u ulicama: Novi put, Kralja Zvonimira, Augusta Cesarca, Ruđera Boškovića, Pešćivica, Starobašćanska, Vinogradska, Istarska, Primorska, Krčka,Ljudevita Gaja, Buka,Košljunska, Frankopanska, Svetog Nikole, Rapska, Kvarnerska, Paška, Creska, Jadranska, Batovo, Plavnička, Lošinjska te Šetalište Ivana Brusića i Šetalište Antona Žica Ulivina.
 

Obavijesti

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Punat za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu - Savjetovanje je zatvoreno

16.09.2022.

              Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15 i 69/22) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana. 

RADOVI U ULICI PUT SV. TROJICE

16.09.2022.

Dana 19. rujna 2022. godine započinje se s izvođenjem radova na ugradnji komunalne opreme - polupodzemnih spremnika za odvojeno odlaganje otpada kod "starog kina" u Puntu u ulici Put Sv. Trojice.
 

Planirani rok završetka radova: 15. listopada 2022. godine.
 
Tijekom izvođenja radova postojeći spremnici bit će smješteni na križanju Ulice Kljepina i Ulice kralja Zvonimira.
 
Zbog izvođenja navedenih radova promet u dijelu ulice Put Sv. Trojice bit će otežan.
 

Obavijesti

Lokalna akcijska grupa Kvarnerski otoci krenula u izradu nove Lokalne razvojne strategije za razdoblje 2023. - 2027. godine

13.09.2022.

Prošla strategija (LRS 2014.-2020) sadržavala je preko 10 milijuna kuna koji su putem LAG natječajima dodijeljeni  za potporu razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava te ulaganju u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu. Konkretno, LAG je pomogao preko 40 malih poljoprivrednih gospodarstava da unaprijede svoje poslovanje te 14 projekata unaprjeđenja infrastrukture na svoje području: otoku Krku, Cresu i Malom Lošinju.

Obavijesti

Javni poziv za prijavu projekata poticanja razvoja civilnog društva na otocima u 2022. godini

13.09.2022.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za prijavu projekata poticanja razvoja civilnog društva na otocima u 2022. godini.
 
Opći cilj Javnog poziva:
 - stvaranje povoljnog okruženja za razvoj civilnog društva na otocima, jačajući ulogu i kapacitete organizacija civilnog društva i podržavajući njihovo umrežavanje.

Specifični cilj Javnog poziva:

Obavijesti

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - IZVOĐENJE KROVOPOKRIVAČKIH RADOVA NA DRUŠTVENOJ GRAĐEVINI U STAROJ BAŠKI

12.09.2022.

Predmet nabave je izvođenje radova na uređenju društvene građevine u Staroj Baški na k.č. 2290 k.o. Stara Baška odnosno izvođenje krovopokrivačkih radova.
 

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:
 

OPĆINA PUNAT
Novi put 2

51521 Punat

Natječaji

TEČAJ PRIPREME TRUDNICA ZA POROD I RODITELJSKU FUNKCIJU

08.09.2022.

Novi ciklus online tečaja za trudnice počinje u ponedjeljak 12. rujna 2022. godine u 17:30 sati te će se održati putem aplikacije Skype.
 

Za prijave i  informacije javite se na broj mobitela: 099/251-8262 ili putem e-maila na adresu: tecaj.trudnice.krk@domzdravlja-pgz.hr
 

Raspored predavanja nalazi se u prilogu.

Obavijesti

Stranice