ODLUKE O PROGRAMIMA ILI PROJEKTIMA KOJIMA SU ODOBRENA FINANCIJSKA SREDSTVA - UDRUGE 2022.

22.04.2022.

Na temelju provedenog Javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge za 2022. godinu, Povjerenstvo za ocjenjivanje u postupku ocjenjivanja prijavljenih programa i projekata utvrdilo je prijedlog za odobravanje financijskih sredstava za prijavljene programe i projekte prema prioritetnim područjima.

Obavijesti

PROJEKCIJA FILMA - BOGDANOVCI IZMEĐU ZVIJEZDA

20.04.2022.

HVIDRA otoka Krka poziva na projekciju dokumentarno-igranog filma “Bogdanovci između zvijezda” koja će se održati u četvrtak 21. travnja 2022. u Velikoj vijećnici Grada Krka (Kino Krk) s početkom u 18,00 sati.

 

Film je nastao prema scenariju i priči zadnjeg zapovjednika Bogdanovaca Vinka Žanića-Goge, a na osnovu izjava branitelja koji su sudjelovali u ratnim događanjima u selu Bogdanovci pokraj Vukovara 1991. godine.
 

Obavijesti

OBAVIJEST O UPISU DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI U PREDŠKOLSKU USTANOVU GRAD KRK, DJEČJI VRTIĆ “KATARINA FRANKOPAN"

20.04.2022.

Prijave za upis djece u Predškolsku ustanovu Grad Krk, Dječji vrtić “Katarina Frankopan” primaju se za vrtiće u Krku, Omišlju, Njivicama, Malinskoj, Vrhu, Puntu, Baški, Vrbniku i Polju od 2. svibnja do 12. svibnja 2022. godine za pedagošku godinu 2022./2023.
 
Prijave za upis u vrtić/jaslice podnose se za djecu koja će početkom pedagoške godine, koja počinje 1. rujna 2022. godine, imati navršene tri godine života odnosno jednu godinu života za jaslice u Krku, Omišlju, Njivicama, Malinskoj i Baški.
 

Obavijesti

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE PUNAT

14.04.2022.

Na temelju članka 5. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Punat ("Službene novine Primorsko – goranske županije", broj 21/16, 27/16, 11/17 i 11/20) i Zaključka općinskog načelnika Općine Punat, KLASA: 944-01/21-02/20,  URBROJ: 2170-31-02/1-22-6 od 8. travnja 2022. godine, objavljuje se
 
Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Punat

Natječaji

OBAVIJEST UMIROVLJENICIMA - HZMO ISPLAĆUJE JEDNOKRATNO NOVČANO PRIMANJE RADI UBLAŽAVANJA POSLJEDICA PORASTA CIJENA ENERGENATA

11.04.2022.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. ožujka 2022. godine donijela Odluku o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata (Narodne novine, br. 31/22).
 

Obavijesti

OBAVIJEST – KONCESIJSKA ODOBRENJA – PREOSTALE SLOBODNE MIKROLOKACIJE

11.04.2022.

Obavještavamo sve zainteresirane da je na sljedećim mikrolokacijama ostalo neiskorištenih sredstava za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja, koja se može obavljati dodjeljivanjem koncesijskog odobrenja, kako slijedi:
 
ML 4.3. Vrh drugog nasipa (pera) južno od rta Pod stražicu = 3 kom SUP daske i 3 kom kanu/kajaka
ML 4.6. Rt Punta de bij = 1 kom sredstvo za vuču (gliser) i 2 kom SUP daske
ML 13. Uvala Zala = 1 kom kanu/kajak
 
Tablični prikaz dostavljamo u privitku, a isti će biti ažuriran po potrebi.
 

Obavijesti

OBAVIJEST UMIROVLJENICIMA - HZMO ISPLAĆUJE JEDNOKRATNO NOVČANO PRIMANJE RADI UBLAŽAVANJA POSLJEDICA PORASTA CIJENA ENERGENATA

11.04.2022.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. ožujka 2022. godine donijela Odluku o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata (Narodne novine, br. 31/22).
 

Obavijesti

NATJEČAJ ZA PRODAJU/ZAMJENU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE PUNAT

10.04.2022.

                Na temelju članka 48. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 45. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/18, 19/10, 3/20 i 3/21), članka 2. i  5.

Natječaji

Stranice