JAVNI POZIV ZA DODJELU REZERVIRANIH PARKIRALIŠNIH MJESTA

24.12.2020.

Objavljuje se JAVNI POZIV ZA DODJELU REZERVIRANIH PARKIRALIŠNIH MJESTA na području općine Punat. Prijave na Poziv s traženom dokumentacijom navedenom u točki V. Javnog poziva  dostavljaju se u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučenom pošiljkom u roku 8 dana od dana objave poziva s naznakom: „Javni poziv za dodjelu rezerviranog parkirališnog mjesta – ne otvarati“ na adresu: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat.

Prijave se podnose najkasnije do 4. siječnja 2021. godine do 15:00 sati bez obzira na način dostave.

Natječaji

PROPUSNICE

21.12.2020.

Sukladno donesenoj Odluci o zabrani napuštanja županije prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj (“Narodne novine” broj 141/20), a u svrhu sprječavanja širenja epidemije koronavirusa SARS-CoV-2, građani moraju zatražiti propusnicu za međužupanijsko kretanje.

Obavijesti

OBAVIJEST - STOMATOLOŠKA ORDINACIJA

18.12.2020.

Zbog rekonstrukcije prostora stomatološke ambulante dr. stom. Sandre Kalebić Janković, ista neće primati pacijente do 5. siječnja 2021. godine.
Samo za hitne slučajeve dr. stom. Sandru Kalebić Janković mijenjati će
 

  • dr. stom Tonči Babić, ulica Petra Žgaljića 51500 Krk, telefon 051/221-032 i to od 21.12.2020. do 24.12.2020. godine
  • mr.sc. Karolina Magašić Panjako dr.med.dent, ulica Slavka Nikolića 34 51500 Krk, telefon 051/401-653, od 25.12.2020. do 5.1.2021. godine
Obavijesti

OBAVIJEST - PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA

18.12.2020.

Zbog radova na uređenju prometnice, kojoj je investitor Općina Punat, ispred hotela Park (planske oznake GMU3) izvode se radovi u duljini od oko 130 metara.
Radovi se izvode na mjesnoj prometnici tako da je za vrijeme izvođenja radova neophodna privremena obustava prometa na dijelu prometnice koji se rekonstruira te je uveden privremeni režim prometa i alternativni pravac kretanja vozila.
Vozila će biti  preusmjerena preko prometnice koja je dio parkirališta u vlasništvu Općine Punat.
 

Obavijesti

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

15.12.2020.

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za pružanje građevinskih tehničko poslovnih usluga u 2021. godini, sukladno priloženoj dokumentaciji. 
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja.

Natječaji

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

15.12.2020.

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za pružanje elektrotehničkih poslovnih usluga u 2021. godini, sukladno priloženoj dokumentaciji. 
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja.

Natječaji

Stranice