E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nagrađivanju sportaša s područja Općine Punat - Savjetovanje je zatvoreno

08.11.2023.

Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o nagrađivanju sportaša s područja Općine Punat mijenja se članak 4. kojim se dosad utvrđeni iznosi novčanih nagrada izražavaju u eurima te se dodaje nova razina natjecanja i novčane nagrade za “Međunarodna prvenstva”.
 
Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje zainteresirane javnosti s prijedlogom Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nagrađivanju sportaša te prikupljanje prijedloga i primjedbi zainteresirane javnosti koji će se razmatrati i eventualno prihvatiti. 

UČENICI ODLIKAŠI

07.11.2023.

Molimo sve koji su maturirali školske godine 2022./2023. i svih četiri ili pet godina srednjoškolskog obrazovanja završili s odličnim uspjehom, a imaju prebivalište na području Općine Punat (Punat i Stara Baška), da se jave službenici Lani Orlić Brozić putem e-maila: lana.orlic@punat.hr ili na broj telefona: 051/855-600 najkasnije do 17. studenog.

Obavijesti

POZIV NA DOSTAVU PONUDA - NABAVA BOŽIĆNO-NOVOGODIŠNJE ILUMINACIJE

06.11.2023.

Predmet nabave je nabava božićno- novogodišnje iluminacije.

CPV oznaka: 31522000-1 Svjetla za novogodišnje/božićno drvce.
 

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:
 

OPĆINA PUNAT
Novi put 2
51521 Punat

Natječaji

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - UREĐENJE TRGA ZAHVALNOSTI

03.11.2023.

Predmet nabave je uređenje Trga Zahvalnosti- projekt Trešnja sukladno troškovniku (Prilog 2.).
 

CPV oznaka: 39113600-3 Klupe.
 

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:
 
OPĆINA PUNAT
Novi put 2
51521 Punat

Natječaji

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - SANACIJA NOGOSTUPA U ULICI I.G.KOVAČIĆA

03.11.2023.

Predmet nabave je izvođenje radova na sanaciji nogostupa u ulici I.G. Kovačića sukladno Troškovniku.
 

CPV oznaka: 45213316-1 Radovi na postavljanju nogostupa.
 

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:

 

OPĆINA PUNAT
Novi put 2
51521 Punat

Novosti

OBAVIJEST RODITELJIMA - BOŽIĆ 2023. GODINE

31.10.2023.

Općina Punat poziva sve roditelje djece rođene od 1.12.2017. godine do 1.11.2023. godine  koja nisu obuhvaćena programima vrtića, odnosno jaslica da prijave svoju djecu Jedinstvenom upravnom odjelu kako bi se  kao i svake godine osigurali pokloni za najmlađe povodom nadolazećih blagdana.

 

Prijave se šalju putem e-maila: vedrana.dunato.polonijo@punat.hr s navedenim djetetovim podacima:

- ime i prezime
- datum i godina rođenja
- spol

Obavijesti

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE PUNAT

31.10.2023.

        Na temelju članka 48. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 46. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 36/22), članka 2. i  5. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Punat ("Službene novine Primorsko – goranske županije" broj 21/16, 27/16, 11/17 i 11/20) i Zaključka Općinskog vijeća, KLASA: 024-05/23-01/04, URBROJ: 2170-31-02/1-23-24 od 17. listopada 2023.

Natječaji

Javni natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Punat za školsku/akademsku godinu 2023./2024.

31.10.2023.

      Zadnja izmjena na stranici 31.10.2023. godine objavom Liste učenika i studenata koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendije za školsku/akademsku godinu 2023./2024. - U prilogu.

      Na temelju članka 15. Odluke o stipendiranju učenika i studenata („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 30/18 i 28/23), nakon provedenog Javnog natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Punat za školsku/akademsku godinu 2023./2024. te sukladno dostavljenom Zapisniku, Jedinstveni upravni odjel Općine Punat donosi Listu učenika i studenata koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendije za školsku/akademsku godinu 2023./2024. Idući tjedan objavit će se Odluka o dodjeli stipendija temeljem koje će se s učenicima i studentima sklopiti ugovori o stipendiranju.
 

Natječaji

Stranice