DAN EUROPSKOG BROJA 112

11.02.2022.

  11. veljače obilježava se Dan europskog broja 112. U državama Europske unije broj 112 koristi se temeljem Odluke Vijeća Europskih zajednica o ustanovljenju jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112 (Council Decision 91/396/EEC) od 29. srpnja 1991.
  Svrha uvođenja jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112 je pružiti jednostavan, jednak, siguran i učinkovit pristup hitnim službama svim građanima Unije, osobito onima koji putuju između država unutar Unije.

Prilog: 
Novosti

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - IZGRADNJA POTPORNOG ZIDA U RAPSKOJ ULICI U PUNTU

02.02.2022.

Predmet nabave je izvođenje radova na izgradnji potpornog zida u Rapskoj ulici sukladno skicama i priloženom troškovniku.
        Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:

OPĆINA PUNAT
Novi put 2
51521 Punat
„PONUDA: IZGRADNJA POTPORNOG ZIDA U RAPSKOJ ULICI“
 

Natječaji

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI KOLNO PJEŠAČKOG PRISTUPA - KPP18IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI KOLNO PJEŠAČKOG PRISTUPA - KPP18

02.02.2022.

Zadnja izmjena na stranici 02. veljače 2022. godine objavom Odluke o odabiru - u Prilogu.
Predmet nabave je izvođenje radova na izgradnji kolno pješačkog pristupa, KPP18 sukladno Glavnom građevinskom projektu, izrađenom od AKA TIM d.o.o., Trg Republike Hrvatske 1/2, 51000 Rijeka i priloženim troškovnicima.

Natječaji

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

02.02.2022.

Zadnja izmjena na stranici 02. veljače 2022. godine objavom Odluke o odabiru - U Prilogu.
Predmet nabave je izvođenje radova te dobava i ugradnja odbojnih ograda na dijelu nerazvrstane ceste 61 Stara Baška sukladno Građevinsko-prometnom projektu izrađen od GPZ d.d. Đure Šporera 8, 51000 Rijeka i priloženom troškovniku.

Natječaji

Proračun u malom

28.01.2022.

Proračun u malom sažetak je Proračuna Općine Punat koji je pripremljen kako bi mještanima prikazao osnovne informacije o prihodima i rashodima, odnosno gdje će se i na koji način ulagati novac Općine Punat.

Dokumenti

POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI MRTVAČNICE NA GROBLJU SV.BLAŽ U PUNTU

26.01.2022.

Dana 25. siječnja 2022. godine Općina Punat raspisala je Poziv na dostavu ponuda za izvođenje radova na rekonstrukciji mrtvačnice na groblju Sv. Blaž u Puntu, koji je objavljen na internetskim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na sljedećem linku: https://agronet.apprrr.hr/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx
 

Natječaji

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

25.01.2022.

Zadnja izmjena 03.veljače 2022. godine u 14:45 sati objavom Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Punat.
Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 20/18, 115/18 i 98/19) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Punat, KLASA: 021-05/21-01/7, URBROJ: 2142-02-01-21-8 od 28. rujna 2021. godine, Općinsko vijeće Općine Punat objavljuje

Prilog: 
Natječaji

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

19.01.2022.

Zadnja objava na web stranici 19. siječnja 2022. godine objavom Odluke o odabiru koja se nalazi u PRILOGU
Predmet nabave je usluga obavljanja komunalnih poslova skloništa za životinje i sakupljanja i zbrinjavanja lešina životinja i ostalih nusproizvoda na području Općine Punat sukladno priloženom troškovniku.

Natječaji

Stranice