OBAVIJEST - NOVI KONCESIONAR ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA

14.09.2023.
Obavijesti

Poštovani mještani Punta i Stare Baške,
 

obavještavamo Vas da je dana 4. rujna 2023. godine sklopljen Ugovor o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslove na području Općine Punat za razdoblje od 5 godina s MLD-USLUGE D.O.O., a sukladno Odluci Općinskog vijeća Općine Punat o davanju  koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti – obavljanje dimnjačarskih poslova, KLASA: 024-05/23-01/3, URBROJ: 2170-31-01-23-10 od 18. srpnja 2023. godine.
 

Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova, sukladno Odluci o dimnjačarskim poslovima („Službene novine Primorsko- goranske županije“ broj 7/97 i 25/09) podrazumijeva se:
- provjera ispravnosti i funkcioniranja dimovodnih objekata i uređaja za loženje,
- čišćenje i kontrola dimovodnih objekata,
- redoviti pregled i održavanje dimovodnih objekata i uređaja za loženje,
- spaljivanje i vađenje čađe,
- čišćenje uređaja za loženje
- druge radnje radi spriječavanja opasnosti od požara, eksplozije, trovanja te zagađivanja zraka u svrhu zaštite ljudskog zdravlja i imovine.
 
Stoga, radi vaše informiranosti ističemo podatke o koncesionaru za dimnjačarske usluge na području Općine Punat, kao i cjenik dimnjačarskih usluga koji se nalazi u PRILOGU:
 
MLD-USLUGE D.O.O.
I.Generalića bb, 48 000 Koprivnica
Zvonimir Poljičak – direktor
 
Mob. 099/251 3626
Mob. 098/942 884
Email: mldusluge@gmail.com