Natječaj za prijam u službu u JUO Općine Punat - VIŠI STRUČNI SURADNIK - PROMETNI I KOMUNALNI REDAR

01.02.2023.
Natječaji

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19)  pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat raspisuje
 
Natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel
 
na radno mjesto

VIŠI STRUČNI SURADNIK – PROMETNI I KOMUNALNI REDAR - (1 izvršitelj/izvršiteljica), na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 (tri) mjeseca.
 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom:
 

“NE OTVARAJ – natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat“
 
na adresu:
Općina Punat, Novi put 2, 51521 Punat 

osobno ili preporučenom poštom, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 12/23 od 1. veljače 2023. godine. Cjeloviti tekst Natječaja i obrazac Privole - U PRILOGU