JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA KORIŠTENJE ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE OŠ „FRAN KRSTO FRANKOPAN“ KRK, PODRUČJE ŠKOLE PUNAT ZA ŠKOLSKU GODINU 2023./2024.

24.07.2023.
Obavijesti

Općina Punat poziva sve zainteresirane na iskazivanje interesa za korištenje Školske sportske dvorane Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk, Područne škole Punat za razdoblje od 4. rujna 2023. godine do 21. lipnja 2024. godine.
 

Javiti se mogu svi zainteresirani klubovi i udruge, kao i ostale zainteresirane organizacije te grupe građana, koje na bilo koji način okupljaju mještane s područja Općine Punat.
 

Svi zainteresirani korisnici moraju podnijeti Zahtjev za korištenje dvorane, na propisanom obrascu koji čini sastavni dio ovog Javnog poziva, a kojeg se može preuzeti na službenoj web stranici Općine Punat i u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat. Ispunjen i ovjeren Zahtjev možete dostaviti putem e-maila na: pisarnica@punat.hr ili na adresu Općine Punat (Novi put 2, Punat).

 

Rok za predaju zahtjeva je do 4. kolovoza 2023. godine.
 

Za sva dodatna pitanja ili nejasnoće obratite se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat putem e-maila: lana.orlic@punat.hr ili na broj telefona 051/855-600.