PRIRUČNICI ZA DONIRANJE HRANE U KRIZNIM SITUACIJAMA I KRIZNO KOMUNICIRANJE

15.05.2023.
Obavijesti

U sklopu EU projekta Izgradnja kapaciteta za Zeleni europski plan po mjeri lokalne zajednice izrađeni su i u Osijeku javno predstavljeni Priručnik za doniranje hrane u kriznim situacijama i Priručnik za krizno komuniciranje.

Projekt provodi Centar za prevenciju otpada od hrane – CEPOH, s partnerima Potrošačica – društvo za zaštitu potrošačica i potrošača Hrvatske, Centrom za edukaciju i informiranje potrošača i Hrvatskim Crvenim križom Gradskim društvom Crvenog križa Osijek.
 

Doniranje hrane izrazito je važno u kriznim situacijama poput potresa, poplava i drugih kriznih stanja koja pogađaju zajednice. Kod doniranja je ključno poštivanje određenih pravila zbog očuvanja sigurnosti hrane i zaštite zdravlja ljudi. Stručnjaci za prevenciju bacanja hrane i sigurnost hrane zajedno s potrošačkim udrugama i priznatom organizacijom koja desetljećima radi s korisnicima na raspodjeli hrane tijekom kriza prepoznali su važnost pružanja jednostavnih uputa i savjeta za sigurno i uspješno doniranje hrane u kriznim situacijama te su ih saželi u priručnik. 
 

Priručnikom za krizno komuniciranje obuhvaćen je aktualni sustav zaštite i spašavanja u Republici Hrvatskoj. Objašnjene su osnovne smjernice i načela za uspješno krizno komuniciranje namijenjene organizacijama.