E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Odluka o izmjeni Odluke o određivanju plaža na kojima je dozvoljeno dovođenje kućnih ljubimaca (pasa) na području Općine Punat - Savjetovanje je zatvoreno

25.04.2023.
Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15 i 69/22) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana.
 
U prilogu Vam donosimo Odluku o izmjeni Odluke o određivanju plaža na kojima je dozvoljeno dovođenje kućnih ljubimaca (pasa) na području Općine Punat te vas pozivamo da sudjelujete u ovom savjetovanju svojim komentarima, primjedbama i prijedlozima.
 
Ova Odluka donosi se zbog pritužbi na udaljenost plaže na kojoj je dozvoljeno dovođenje kućnih ljubimaca (pasa) na području naselja Punat te se predlaže nova lokacija
 
Za sve dodatne upite, sudionici savjetovanja mogu se obratiti Vedrani Dunato Polonijo, dipl.oec., višoj stručnoj suradnici za investicije i razvoj, pismeno na adresu Općine Punat, Novi put 2, 51521 Punat ili putem elektronske pošte na e-mail adresu: vedrana.dunato.polonijo@punat.hr

Savjetovanje ostaje otvorenim do 27. svibnja  2023. godine.

 
Hvala na sudjelovanju!