Javni natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Punat za školsku/akademsku godinu 2022./2023.

04.11.2022.
Natječaji

Posljednja izmjena na stranici dana 04. studenog 2022. godine objavom
Liste učenika i studenata koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendije za školsku godinu 2022./2023. - U prilogu.

Učeniku i studentici koji ne ispunjavaju uvjete poslani su pojedinačni dopisi s obrazloženjem na e-mail adresu.
 

Općina Punat raspisala je Javni natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Punat za školsku/akademsku godinu 2022./2023.
 
Pravo prijave na natječaj imaju učenici srednjih škola i redoviti studenti koji ispunjavaju jedan od uvjeta: ostvareni školski/akademski uspjeh, imovinski/socijalni status ili ostvaren školski/akademski uspjeh za deficitarna zanimanja utvrđena Odlukom o deficitarnim zanimanjima na području Općine Punat za školsku/akademsku godinu 2022./2023, koja čini sastavni dio ovog natječaja.
 
Na natječaj se ne mogu prijaviti studenti koji:
 
- upisuju ponovo istu godinu studija, bez obzira je li riječ o istom ili drugom visokom učilištu,

- imaju upisano mirovanje obveza studenata u akademskoj godini za koju je raspisan natječaj. 
 

Stipendija za učenike iznosi 400,00 kn mjesečno, za studente 600,00 kn mjesečno, a za studente koji se nalaze u 10% najuspješnijih studenata na pojedinoj studijskoj godini iznosi 800,00 kn mjesečno.
 
Prijava na natječaj s traženom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj omotnici osobno ili putem pošte preporučenom pošiljkom s naznakom:„Natječaj za dodjelu stipendija – NE OTVARATI“, na adresu Općine Punat.
 
Krajnji rok za dostavu prijava je 24. listopada 2022. godine do 15:00 sati neovisno o načinu dostave. Prijave koje pristignu 24. listopada 2022. godine nakon 15,00 sati bez obzira na način dostave smatraju se zakašnjelima. Prijave s nepotpunom dokumentacijom i prijave koje nisu podnesene u propisanom roku neće se razmatrati, a dostavljena dokumentacija vratit će se podnositelju prijave.
 
Cjelovit tekst natječaja i pripadajući obrasci za prijavu nalaze se u privitku ove objave, a za sva dodatna pitanja ili nejasnoće možete se obratiti službenici Lani Orlić Brozić putem e-maila: lana.orlic@punat.hr ili na broj telefona: 051/855-600.