JAVNI POZIV ZA DODJELU OZNAKE "HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD"

28.09.2022.
Obavijesti

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspisuje Javni poziv za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“
 

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela oznake „Hrvatski otočni proizvod“ na temelju podnesenog zahtjeva za otočni proizvod koji udovoljava uvjetima i kriterijima utvrđenim Pravilnikom o provedbi Programa »Hrvatski otočni proizvod« u vezi s djelokrugom, brojem članova i sastavom stručnih povjerenstava za dodjelu oznake »Hrvatski otočni proizvod«, načinu vođenja evidencije subjekata kojima je dodijeljena oznaka »Hrvatski otočni proizvod« i načinu provođenja kontrole nad korištenjem oznake »Hrvatski otočni proizvod« ( "Narodne novine" br. 139/2021) i Javnim pozivom.
 
Ministarstvo dodjeljuje oznaku  »Hrvatski otočni proizvod«   otočnim proizvodima i nematerijalnom dobru u svrhu očuvanja otočne tradicije i identiteta u skladu s Programom „Hrvatski otočni proizvod“
 
Javni poziv za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“ otvoren je do 04. listopada 2022. godine.
 
O podnesenom zahtjevu za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“ Ministarstvo donosi rješenje u upravnom postupku na temelju prijedloga stručnog povjerenstva. Otočnom subjektu rješenje o dodjeli oznake „Hrvatski otočni proizvod“ izdaje se na rok od pet godina.

Detaljnije o javnom pozivu, potrebne obrasce i informacije pronađite OVDJE