RADOVI NA JAVNIM POVRŠINAMA

19.09.2022.
Obavijesti

Dana 19. rujna 2022. godine započelo je izvođenje zemljanih radova u svrhu ugradnje kabelskih zdenaca i povezivanja na postojeću i novu kabelsku kanalizaciju u ulicama: Novi put, Kralja Zvonimira, Augusta Cesarca, Ruđera Boškovića, Pešćivica, Starobašćanska, Vinogradska, Istarska, Primorska, Krčka,Ljudevita Gaja, Buka,Košljunska, Frankopanska, Svetog Nikole, Rapska, Kvarnerska, Paška, Creska, Jadranska, Batovo, Plavnička, Lošinjska te Šetalište Ivana Brusića i Šetalište Antona Žica Ulivina.
 

Planirani rok završetka radova: 19. prosinca 2022. godine.
 
Zbog izvođenja navedenih radova moguće je otežano prometovanje navedenim ulicama.