Ribari s područja Općine Punat, prijavite se za osnivanje i članstvo u Lokalnoj akcijskoj skupini u ribarstvu!

09.05.2022.
Obavijesti

Pozivaju se predstavnici gospodarskog sektora ribarstva za iskaz interesa za sudjelovanjem u osnivanju i članstvu u Lokalnoj akcijskoj skupini u ribarstvu – FLAG-u za ribarstvena područja Općine Punat, Grada Rijeke, Grada Krka, Općine Omišalj, Općine Dobrinj, Općine Vrbnik, Općine Baška i Općine Malinska-Dubašnica
Lokalna akcijska skupina u ribarstvu (FLAG) čini partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ribarstvenog i akvakulturnog područja te ima pravni oblik udruge. Partnerstvo se uspostavlja s ciljem održivog razvoja ribarstva i marikulture te za zadatak ima izradu i provedbu zajedničke strategije za svoje područje (Lokalne razvojne strategije-LRS). FLAG-ovi imaju značajnu ulogu u poticanju održivog razvoja ribarstvenih i akvakulturnih područja, a isti su temeljni alat za povlačenje sredstava iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.
Važan segment ovog partnerstva čine predstavnici sektora ribarstva čija je uključenost u lokalne inicijative od velike važnosti i kao takva je uvjetovana za funkcioniranje svakog FLAG-a. Ovim putem se pozivaju svi zainteresirani predstavnici gospodarskog sektora ribarstva da iskažu svoj interes za sudjelovanjem u osnivanju FLAG-a i članstvu u FLAG-u, a sve kako bi se njihovi interesi, potrebe i projektne ideje mogle uključiti u razradu ključnih razvojnih prioriteta temeljem kojih će se osigurati i odgovarajuća sredstva za realizaciju istih.
Pod gospodarskim sektorom ribarstva smatraju se:
- pravne ili fizičke osobe koje su vlasnici ili ovlaštenici važeće povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova,
- ovlaštenici povlastice za uzgoj morske ribe i drugih morskih organizama i/ili povlastice za akvakulturu,
- subjekti u poslovanju s hranom sukladno posebnom propisu koji su korisnici odobrenih ili registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla za žive školjkaše i /ili proizvode ribarstva
- ribarske zadruge
- udruge,
- klasteri i ostali oblici udruživanja iz područja ribarstva.
Predstavnici gospodarskog sektora ribarstva moraju imati unutar gore navedenog ribarstvenog područja prebivalište ili sjedište ili podružnicu ili obavljati uzgoj na temelju povlastice/dozvole za akvakulturu ili obavljaju preradu/djelatnost u odobrenom ili registriranom objektu u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla za žive školjkaše i/ili proizvode ribarstva.
Iskaz interesa šalje se u slobodnoj formi na e-mail: opcina@punat.hr, a sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 051/854-140
Iskaz interesa može se poslati do 23.05.2022. godine.