ODLUKE O PROGRAMIMA ILI PROJEKTIMA KOJIMA SU ODOBRENA FINANCIJSKA SREDSTVA - UDRUGE 2022.

22.04.2022.
Obavijesti

Na temelju provedenog Javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge za 2022. godinu, Povjerenstvo za ocjenjivanje u postupku ocjenjivanja prijavljenih programa i projekata utvrdilo je prijedlog za odobravanje financijskih sredstava za prijavljene programe i projekte prema prioritetnim područjima. Uzimajući u obzir sve činjenice i prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata, financijska sredstva odobrena su programima i projektima kako je navedeno u Odlukama o programima ili projektima kojima su odobrena financijska sredstva.
 
VAŽNO - Udruge kojima je odobreno samo djelomično financiranje programa/projekata dužne su u roku od 8 dana dostaviti izmijenjeni Obrazac 2 - Obrazac proračuna programa/projekta s navedenim troškovima do visine odobrenog iznosa.
Obrazac se dostavlja skenirano putem e-maila na adresu: lana.orlic@punat.hr, poštom ili osobno na adresu: Općina Punat, Novi put 2, 51521 Punat.