OBAVIJEST UMIROVLJENICIMA - HZMO ISPLAĆUJE JEDNOKRATNO NOVČANO PRIMANJE RADI UBLAŽAVANJA POSLJEDICA PORASTA CIJENA ENERGENATA

11.04.2022.
Obavijesti

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. ožujka 2022. godine donijela Odluku o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata (Narodne novine, br. 31/22).
 

Pravo na isplatu jednokratnog novčanog primanja imaju:
 - korisnici mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj, ako im ukupno mjesečno mirovinsko primanje isplaćeno u RH za ožujak 2022. godine ne prelazi iznos od 4.000,00 kuna i koji nisu zaposleni, odnosno ne obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja
 - korisnici mirovine kojima se uz mirovinu ostvarenu u RH isplaćuje i mirovina i inozemstva, ako im ukupno mirovinsko primanje ostvareno u RH i u inozemstvu ne prelazi iznos od 4.000,00 kuna
 - korisnici mirovine ostvarene u RH, koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu

Korisnici mirovine kojima se isplaćuje i mirovina iz inozemstva trebaju do 30. lipnja 2022. godine dostaviti HZMO-u dokaz o iznosu mirovine za ožujak koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja.
Dokaz može biti:
 - potvrda banke ili izvadak iz bankovnog računa iz kojeg se vidi iznos mirovine koji je uplatio inozemni nositelj za ožujak 2022. godine
 - potvrda inozemnog nositelja o visini mirovine isplaćene za ožujak 2022. u netoiznosu.
Dokaz o iznosu mirovine možete dostaviti putem online obrasca, poštom ili osobno područnoj ustrojstvenoj jedinici HZMO-a uz Tiskanicu za dostavu podataka o visini inozemne mirovine - u prilogu.

Korisnicima hrvatske mirovine jednokratno novčano primanje isplatit će se najkasnije u svibnju 2022. godine, a korisnicima hrvatske i inozemne mirovine isplata će biti najkasnije u srpnju 2022. godine.