Marina Punat Grupa raspisuje natječaj za dodjelu potpora u 2022. godini

22.11.2021.
Obavijesti

Marina Punat Grupa raspisuje natječaj za dodjelu potpora u 2022. godini za financiranje programa i projekata s područja Općine Punat.
Pozivaju se udruge i organizacije s područja Općine Punat da se prijave za financijsku podršku u realizaciji projekata od interesa za opće dobro.
Cilj ovog natječaja je poticanje projekata i sadržaja u Općini Punat koji podižu kvalitetu života i rada mještana, odnosno za uključivanje čim većeg broja građana u društveno važna događanja sa svrhom stvaranja društvene kohezije i unapređenja kvalitete života.
Pravo na podnošenje prijave imaju udruge i organizacije s područja Općine Punat. 
Mogu se prijaviti i  udruge te organizacije koje nisu prijavljene u Puntu, ali se projekti odnose na općinu Punat (škola, dječji vrtić, vjerske organizacije i sl.).
Tekst natječaja i obrasci za prijavu dostupni su u prilogu kao i na službenoj web stranici Marina Punat Grupe www.marina-punat.hr
Rok za podnošenje prijedloga projekata je od 01. prosinca 2021. godine do 15. siječnja 2022. godine do 15 sati.