NATJEČAJ za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela

05.11.2021.
Natječaji

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19)  općinski načelnik Općine Punat raspisuje
 
NATJEČAJ za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela (1 izvršitelj/izvršiteljica) na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom:
“NE OTVARAJ – natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat“
na adresu:
Općina Punat, Novi put 2, 51521 Punat, osobno ili preporučenom poštom, u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.
Natječaj je objavljen u "Narodnim novinama" broj 119/21 od 05. studenog 2021. godine.
Detalji natječaja i obavijest o provedbi - U PRILOGU: