JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Punat za školsku/akademsku godinu 2021./2022.

13.10.2021.
Natječaji

Na temelju članka 12. Odluke o stipendiranju učenika i studenata („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 30/18) općinski načelnik Općine Punat raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Punat za školsku/akademsku godinu 2021./2022.

Prijava na Natječaj s traženom dokumentacijom navedenom u točki VI. ovog Natječaja dostavlja se u zatvorenoj omotnici osobno ili putem pošte preporučenom pošiljkom s naznakom:

„Natječaj za dodjelu stipendija – NE OTVARATI“, na adresu: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat.
 
Krajnji rok za dostavu prijava je 3. studenog 2021. godine do 15:00 sati neovisno o načinu dostave.
 
Prijave koje pristignu 3. studenog 2021. godine nakon 15,00 sati bez obzira na način dostave smatraju se zakašnjelima.

Tekst natječja s pratećom dokumentacijom i obrasci - U PRILOGU: