JAVNI POZIV ZA KORIŠTENJE ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE

03.09.2021.
Obavijesti

Zadnja izmjena na stranici 17.09.2021. godine objavom novog Rasporeda korištenja školske sportske dvorane Područne škole Punat za rujan školske godine 2021./2022. 
Objavljuje se Javni poziv za iskazivanje interesa za korištenje školske sportske dvorane Osnovne škole “Fran Krsto Frankopan” Krk, Područne škole Punat.
Općina Punat poziva sve zainteresirane na iskazivanje interesa za korištenje Školske sportske dvorane Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk, Područne škole Punat (u daljnjem tekstu: dvorana) za razdoblje od 6. rujna 2021. godine do 21. lipnja 2022. godine.
Javiti se mogu svi zainteresirani klubovi i udruge, kao i ostale zainteresirane organizacije te grupe građana, koje na bilo koji način okupljaju mještane s područja Općine Punat. Svi zainteresirani korisnici moraju podnijeti Zahtjev za korištenje dvorane, na propisanom obrascu koji čini sastavni dio ovog Javnog poziva, a kojeg se može preuzeti na službenoj web stranici Općine Punat i u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat. Klubovi i društva s više grupa (sekcija) trebaju predati zahtjev po grupama (kadeti, juniori, seniori, i sl.). Više informacija pronađite u cjelovitom tekstu Javnog poziva.
Zahtjevi će se zaprimati tijekom cijele školske godine 2021./2022.
Ispunjen i ovjeren Zahtjev možete dostaviti na adresu Općine Punat ili na e-mail adresu: lana.orlic@punat.hr, a za sva dodatna pitanja ili nejasnoće možete se obratiti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat, službenici Lani Orlić i to putem e-maila: lana.orlic@punat.hr ili na broj telefona 051/855 - 600.
Objavljuje se Raspored korištenja Školske sportske dvorane Područne škole Punat za školsku godinu 2021./2022., koja će se početi koristiti od 6. rujna, a raspored će se ažurirati po potrebi, ukoliko dođe do promjena.