NATJEČAJ ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PROJEKTIMA UDRUGA U PODRUČJU IZVANINSTITUCIONALNOG ODGOJA I OBRAZOVANJA DJECE I MLADIH U ŠKOLSKOJ GODINI 2021./2022.

15.07.2021.
Natječaji

Dana 1. srpnja Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH objavilo je
Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2021./2022.
Financijske potpore dodijelit će se udrugama koje djeluju u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja te planiraju provesti projekte koji su ponajprije izravno vezani uz provedbu mjera zakona, nacionalnih strategija, planova i programa u području odgoja i obrazovanja djece i mladih, a koje su u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja te su u skladu s područjima aktivnosti iz natječaja:
P1. Promicanje socijalne uključenosti te očuvanja nacionalnog i lokalnog identiteta
P2. Unapređenje kvalitete života djece i mladih
P3. Poticanje razvoja kompetencija u prirodoslovno-matematičkom području

Rok za prijavu na Natječaj je 3. kolovoza 2021. godine.
Pozivamo sve zainteresirane udruge da više informacija o ovom natječaju pronađu na: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/natjecaj-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava-projektima-udruga-u-podrucju-izvaninstitucionalnog-odgoja-i-obrazovanja-djece-i-mladih-u-skolskoj-godini-2021-2022/4432?fbclid=IwAR2YLjQwOzmV3W-xdxyll2tUdcEuDEgu0LBMs7ziN-aF_TSwns29PGWuvnU te prijave svoje projekte!

JAVNI POZIV ZA DODJELU SREDSTAVA PUTEM POKROVITELJSTVA, FINANCIRANJA MANIFESTACIJA I DRUGIH DOGAĐANJA KOJE SE PROVODE OD 1.7. – 31.12.2021. GODINE I OD OPĆEG SU ZNAČAJA ZA PRIMORSKO-GORANSKU ŽUPANIJU

Dana 1. srpnja Primorsko-goranska županija objavila je Javni poziv za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, financiranja manifestacija i drugih događanja koje se provode od 1.7. – 31.12.2021. godine i od općeg su značaja za Primorsko-goransku županiju. Na Javni poziv mogu se prijaviti udruge i njihovi savezi te druge neprofitne organizacije – zaklade, fundacije, ustanove, umjetničke organizacije, sindikati, komore, udruge poslodavaca i vjerske zajednice, a prijave se mogu podnijeti za kulturne, znanstvene, sportske, odgojno-obrazovne, humanitarne, vjerske, zdravstvene, socijalne, turističke, ekološke, gospodarske (nastupi na sajmovima) i druge manifestacije i događanja te kapitalne projekte, koje su međunarodnog, državnog ili regionalnog (područnog) karaktera. Prijave se mogu poslati za pokroviteljstva, manifestacije i druga događanja koja će se provoditi ili započeti provoditi najkasnije do 31. prosinca 2021. godine.
Javni poziv je otvoren do 16. kolovoza 2021. godine.
Pozivamo sve zainteresirane udruge i druge prihvatljive prijavitelje da više informacija o ovom natječaju pronađu na: https://www.pgz.hr/o-zupaniji/programi/ te prijave svoje programe ili projekte!

POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA USMJERENIH MLADIMA ZA FINANCIJSKU POTPORU IZ RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA DIJELA PRIHODA OD IGARA NA SREĆU I DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2021. GODINU

Dana 5. srpnja Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i državnog proračuna za 2021. godinu, kojem je opći cilj osnaživanje udruga mladih i za mlade u svrhu podizanja kvalitete života mladih. Na ovaj Poziv mogu se prijaviti udruge koje se, sukladno odredbama Poziva, smatraju prihvatljivim prijaviteljima, za prioritetna područja:
P1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu
P2. Savjetovanje i informiranje mladih, organizacija slobodnog vremena mladih i podrška inicijativama mladih u zajednici
P3. Povećanje znanja, vještina, zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada te poticanje socijalnog uključivanja mladih (rad s mladima u NEET statusu)
P4. Mladi u ruralnim sredinama
P5. Prevencija nasilja nad i među mladima
P6. Rad s mladima u područjima pogođenim potresom
P7. Prevencija ovisnosti mladih
Natječajna dokumentacija može se dostaviti u sustav www.financijskepodrske.hr najkasnije do 20. kolovoza 2021. godine u 12 sati.
Pozivamo sve zainteresirane udruge da više informacija o ovom natječaju pronađu na: https://demografijaimladi.gov.hr/vijesti-4693/poziv-za-prijavu-projekata-usmjerenih-mladima/6112?fbclid=IwAR3pWgBVy8c6h6igy3RJXx4TW1jyIgTUmNXeGWmSDx4fv8qhPu0JfsJbM3A te prijave svoje programe ili projekte!