Ponavlja se upisna procedura u Dječji vrtić "Katarina Frankopan"

07.06.2021.
Obavijesti

Zbog većih tehničkih poteškoća uslijed prijava za upis djeteta u vrtić putem sustava e-Upisi te zbog činjenice da Vrtiću još uvijek nisu dostupni podaci koliko je prijava izvršeno i jesu li sve uspješno kreirane, Vrtić će ponoviti proceduru zaprimanja upisne dokumentacije.
Sve prijave za upis će se u periodu od 14. do 25. lipnja 2021. godine dostavljati putem pošte na adresu matičnog vrtića u Krku Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Smokvik 7, 51500 Krk
Molimo roditelje da podnesu prijavu za upis djeteta bez obzira jesu li već uspješno predali prijavu putem sustava e-upisi.
Detaljnije informacije o Upisima za pedagošku godinu 2021./2022. nalaze se na www.dvkf-krk