NOVO – PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA NAKNADU ZA NOVOROĐENČE U OPĆINI PUNAT OD SADA I ONLINE PUTEM USLUGE E-NOVOROĐENČE

20.04.2021.
Obavijesti

Općina Punat uključila se u sustav e-Novorođenče koja je dostupna u svim matičnim uredima u Republici Hrvatskoj i roditeljima omogućava:
 

  • upis djeteta u maticu rođenih
  • upis djeteta u evidenciju državljanstva
  • prijavu prebivališta djeteta na adresu roditelja
  • reguliranje zdravstvenog osiguranja djeteta
  • podnošenje zahtjeva za dobivanje jednokratne novčane potpore za novorođeno dijete od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
  • unos postotka osobnih odbitaka na poreznu karticu za majku i oca kod prijava djeteta 
  •  

Od sada putem usluge e-Novorođenče roditeljima s područja Općine Punat omogućena je i predaja zahtjeva za isplatu novčane naknade za novorođeno dijete, a kojeg se može uputiti putem Interneta ili matičnog ureda.
 
Više informacija možete pronaći na poveznici: https://mpu.gov.hr/e-novorodjence/22208, a upute za korištenje aplikacije “korak po korak” nalaze se u prilogu ove obavijesti.
 
Podsjećamo i na web stranicu https://e-roditelj.hr na kojoj jednostavnim pretraživanjem na jednom mjestu možete pronaći sva vaša roditeljska prava na jednom mjestu, kao i bitne informacije o naknadi za novorođenče Općine Punat te načinima i uvjetima za ostvarivanje navedenog prava.
 
Za sva dodatna pitanja ili potrebnu pomoć javite nam se putem e-maila: lana.orlic@punat.hr ili telefona: 051/855-600.