JAVNI POZIV ZA DODJELU REZERVIRANIH PARKIRALIŠNIH MJESTA

24.12.2020.
Natječaji

Objavljuje se JAVNI POZIV ZA DODJELU REZERVIRANIH PARKIRALIŠNIH MJESTA na području općine Punat. Prijave na Poziv s traženom dokumentacijom navedenom u točki V. Javnog poziva  dostavljaju se u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučenom pošiljkom u roku 8 dana od dana objave poziva s naznakom: „Javni poziv za dodjelu rezerviranog parkirališnog mjesta – ne otvarati“ na adresu: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat.

Prijave se podnose najkasnije do 4. siječnja 2021. godine do 15:00 sati bez obzira na način dostave.

Tekst javnog poziva i skice - U PRILOGU: 


Zadnja objava na web stranici: 11. siječnja 2021. godine - objava LISTE PODNOSITELJA - 2 parkirališna mjesta br. 7 i 8 križanje Prgona i Drene, lista se nalazi u PRILOGU.